SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021009C Yritystoiminnan perusteet ja markkinointi, 3.00 op, 80 h
Taloudellisen toiminnan perusteet
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaSyys 2013-2014
VastuuopettajaHalonen Sirpa, Jaatinen Tiina
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.10.2013 - 31.12.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.08.2013 (klo 08:00) - 30.12.2013
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.12.2013 
Tenttipäivä 10.12.2013 
Uusintatenttipäivät 08.01.2014 klo 15:15-18:15 (myyntit.lilo,keke,kala, muotoilu)
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan ja yrittäjyyden merkityksen ja mahdollisuudet sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta. Opiskelijalla on perustiedot yritystoiminnan osa-alueista, kokonaisuudesta ja kannattavan liiketoiminnan edellytyksistä. Hän oppii liikeidean merkityksen ja markkinoinnin perusteet.

  1. Yritystoiminnan yhteiskunnallinen merkitys - yrittäjyys ja sisäinen yrittäjyys
  2. Yritystoiminnan perusedellytykset: liikeidea, yrittäjän valmiudet, liiketoimintasuunnitelma
  3. Yrityksen menestymismahdollisuudet toimintaympäristössä
  4. Yrityksen kannattavuusajattelu
  5. Perustettavan yrityksen rahoitusmahdollisuudet
  6. Riskit ja niiltä suojautuminen ja yritystoiminnan organisointi
  7. Yrittäjä työantajana
  8. Yritystoiminnan kehittäminen ja kansainvälistyminen
  9. Yrityksen verkostoituminen ja tietolähteet
Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Ilmoitetaan kurssilla

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat