SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso1001019A Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation, 1.00 op, 27 h
Svenska i arbetslivet
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1119
ToteutusajankohtaSyys 2013-2014
VastuuopettajaNiittymäki Sirpa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2013 - 31.12.2013
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.08.2013 (klo 08:00) - 02.12.2013
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Suullinen tentti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2014 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija osaa

  • kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
  • kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
  • viestiä asiakaslähtöisesti
  • käyttää oman alan keskeistä terminologiaa
 
Arviointi

Suullisen taidon arviointi asteikolla 1-5.

Tasokuvaus

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Seuraavassa on koko opintojakson (Svenska i arbetslivet, 3op) toteutussuunnitelma. Suunnitelman mukaan sekä suullista että muuta kielitaitoa harjoitellaan rinnakkain koko opintojakson ajan.

LÄHITUNNIT (36 h)

Syksy 2013

Tunnit 1-4 Presentationer, Studierna i utbildningsprogrammet för hållbar utveckling, Text A

Tunnit 5-6 Att ta emot en gäst

Tunnit 7-8 Text B Samhällsplanering

Tunnit 9-10 Vägledning

Tunnit 11-12 Text C Att arbeta som miljöplanerare

Kevät 2014

Tunnit 13-16 Att förhandla

Tunnit 17-18 Text D Energi

Tunnit 19-28 Alakohtaisia tekstejä opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan: kirjallisia ja suullisia harjoituksia

Tunnit 29-30 Kirjallinen koe

Tunnit 31-36 Suulliset esittelyt pienryhmissä

ITSEOPISKELU (45h)

kotitehtävät 14 h

valmistautuminen kokeeseen 8 h

suullisen esityksen valmistelu 6 h

tekstitehtävät 10 h (tekstit valitaan yhdessä)

työhakemus 7 h

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen

Ks. toteutus Skriftlig kommunikation.

Edeltävyysehdot

Ks. toteutus Skriftlig kommunikation.

Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Ks. toteutus Skriftlig kommunikation.

Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Ks. toteutus Skriftlig kommunikation.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat