SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso1001001B Ammatillinen kasvu 2, 1.00 op, 27 h
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1086
ToteutusajankohtaSyys 2013-2014, Kevät 2013-2014
VastuuopettajaMatilainen Hilkka
Muut opettajatHalonen Sirpa
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm02.09.2013 - 31.05.2014
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 12 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.06.2013 (klo 08:00) - 20.01.2014
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 15.06.2014 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 15.12.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteet: Suoritettuaan ammatillisen kasvun 2 opiskelija osaa

·        kuvailla erilaisia mahdollisuuksia vieraskieliseen opiskeluun sekä opiskeluun ja harjoitteluun ulkomailla
·        hyödyntää oppilaitoksen tarjoamat mahdollisuudet kansainvälistymiseen
·        laatia itselleen työnhaun asiakirjat
·        kuvailla työhaastatteluun valmistautumista
·        hyödyntää ammattikorkeakoulun ura- ja rekrytoitipalveluja
·        arvioida ja täydentää omaa opiskelusuunnitelmaansa
 
Opintojakson sisältö

Kansainvälisyys (mahdollisuudet vieraskieliseen opiskeluun sekä opiskeluun ja harjoitteluun ulkomailla)

        Ura- ja rekrytointipalvelut (työnhakutaidot, urasuunnittelua)
•       Opiskelutaidot (henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman täydentäminen, portfolion laatiminen)
 
Arviointi

Asteikko hyväksytty – hylätty.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus
  • Opettajana kevätlukukaudella Sirpa Halonen
  • Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman  (HOPS) seuranta, arviointi ja täydentäminen
  • Henkilökohtaiset kehityskeskustelut opettajatuutorin kanssa ja niihin kuuluvien tehtävien tekeminen (Soleops)
  • Ympäristösuunnittelijan portfolion työstäminen ja hyödyntäminen osana harjoitteluprosessia
  • Koulutusohjelman järjestämiin teemapäiviin osallistuminen (palautepäivä keväällä 2014) ja urailtapäivä (2014)

 

Opiskelijan työmäärän mitoitus

 

Syksy 2013 ja kevät 2014 27 tuntia opiskelijan työtä, josta lähiopetusta (OTAKa-tunnit 16 tuntia), lisäksi tapahtumapäivät ja henkilökohtaiseen kehityskeskusteluun osallistuminen ja valmistautuminen  (Soleops)

 

 

   

 

.

 

   

 

   

 

 

Arvosanan muodostuminen

 

Arvioidaan hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään osallistumista lähiopetustunneille ja koulutusohjelman harjoittelun 

 palauteseminaariin, koulutusohjelman urailtapäivään ja palautepäivään sekä muihin koulutusohjelman, tulosalueen jne. järjestämiin tapahtumiin, joista ilmoitetaan myöhemmin.

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman  (HOPS) päivittäminen SoleHOPS-järjestelmään

SoleHOPSissa olevien tehtävien tekeminen ja osallistuminen hk-kehityskeskusteluun opettajatuutorin kanssa. 

Muiden mahdollisten tehtävien tekeminen hyväksytysti

  

 

 

Edeltävyysehdot

Ensimmäisen vuoden otaka-opintojen hyväksytty suorittaminen. 

Oppimateriaali

Ilmoitetaan opintojakson aikana. 

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Härkönen, P. 2000. Portfoliokäsikirja. Ammattikorkeakouluopiskeljoiden ammatillinen kasvu. Laatuupaino Oy, Vihanti 

 

 

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Kustannukset opiskelijalle

Ei ole.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojakson palaute kerätään ja se  käsitellään koulutusohjelman palautepäivässä. 

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat