SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021063 Introduction to energy and sustainable development, 3.00 op, 80 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013
VastuuopettajaOkunhon Eseosa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli englanti
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2012 - 31.05.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 3 
Osallistujia max. 10 
Ilmoittautumisaika01.05.2012 (klo 08:00) - 30.09.2012
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

 

At the end of the course, the students should be able to:

  • Define Energy
  • Understand the concept of Energy
  • Identify various forms of energy, Energy Use and Users
  • Relate the concept of energy efficiency to sustainable energy conservation
  • Identify various forms of energy
  • Relate the link between Energy development and the environment
 
Opintojakson sisältö

 

This course is designed to serve as a comprehensive introduction to the concept of energy in relation to sustainable development. The topics selected for coverage will allow students to get a first-hand yet in-depth view of the key challenges associated with implementing energy for sustainable development in a variety of development-related contexts. It will also examine the critical role of our society´s energy system in driving sustainable development. 

 
Arviointi

 

The final grade will be computed according to the following weight distribution:

Class / Seminar Attendance: (20%)

Assignments/Group works (20%),

Final exam (60%),

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartastakestävän kehityksen toiminnan aikaansaaminen, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit
Toteutus
Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat