SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES10/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021042 Kestävää kehitystä edistävää toimintaa, 3.00 op, 80 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaKevät 2012-2013
VastuuopettajaHalonen Sirpa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES10 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2013 - 31.07.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.12.2012 (klo 08:00) - 30.04.2013
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija osaa itse omatoimisesti hankkia kestävään kehitykseen liittyvää tietoa.

- Opiskelija osaa soveltaa kestävän kehityksen tietotaitouttaan kestävän kehityksen käytännön edistämisessä.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija osallistuu omaehtoisesti koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuulumattomiin luentoihin tai luentosarjoihin,  
tapahtumiin, toimintapäiviin ja/tai niiden järjestelyihin, seminaareihin yms, ja oppii lisää kestävän kehityksen käytännön edistämisestä.

 
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä /  hylättynä.
 

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Yksilöllinen toteutus

Opiskelijan työmäärän mitoitus

3x27h opiskelijatyötä

Arvosanan muodostuminen

hyväksytty/hylätty

osallistumisen ja muun toiminnan  raportointi vahvistettuinen dokumentoiteineen toimitettu opettajalle.

Edeltävyysehdot

Ei ehtoja

Oppimateriaali

Yksilöllinen

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat