SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021045 Pro Healthy Life, 3.00 op, 80 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1005
ToteutusajankohtaKevät 2012-2013
VastuuopettajaMatilainen Hilkka
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2013 - 31.07.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 10 
Ilmoittautumisaika01.12.2012 (klo 08:00) - 08.06.2013
Toteutustapa Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 3 op
T&K-integraatiolaajuus op 3 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija hallitsee keskeisimmät ympäristöterveyden käsitteet ja ympäristöterveyden osa-alueet.
- Opiskelija tunnistaa ympäristörisit ja tietää, miten niitä pyritään hallitsemaan.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä /  hylättynä.
 

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartastaluonnonympäristön toiminnan tunteminen ja tilan parantaminen, kestävän kehityksen toiminnan aikaansaaminen
Toteutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen. Koulutusohjelmaa lainaa opiskelijan käyttöön cd:n joka sisältää itsenäisen opiskelun materiaalin.

Opintojakson vastuuopettajalta opiskelija saa kysymykset, joiden perusteella hän tekee harjoitustyön käyttäen lähdemateriaalinaan annettua cd:tä. 

Opiskelijan työmäärän mitoitus

81 tuntia opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Opiskelija tekee annettujen kysymysten perusteella harjoitustyön, jonka pituus on vähintään 5000 sanaa. 

Arvosanan muodostuminen

Arviointi hyväksytty/hylätty harjoitustyön perusteella. 

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Oppimateriaali

Pro healthy Life -cd-rom ja siihen perustuvat tehtävät. 

Verkko-oppimateriaali

Pro healthy life -cd-rom.

Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojakson palautetta voi antaa harjoitustyön palautuksen ohessa ja/tai koulutusohjelman palautuspäivässä, jossa se myös käsitellään. 

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat