SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021017A Ympäristölainsäädäntö, 3.00 op, 80 h
Hallinnolliset ohjauskeinot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaKevät 2012-2013
VastuuopettajaLyytinen Sami
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.03.2013 - 31.05.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 20 
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika01.02.2013 (klo 08:00) - 30.05.2013
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 03.06.2013 
Tenttipäivä 03.05.2013 
Uusintatenttipäivät

15.5.2013

kesätentit

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 03.12.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

 

Opintojakson osa toteutetaan lähiopetuksena.

 

  • Sisältö:
   • ympäristösuojelun kehitysvaiheet ja tavoitteet
   • ympäristön elinkelpoisuuden parantamiseen liittyvä lainsäädäntö
   • ilman- ja vesiensuojelu
   • meluntorjunta
   • jätehuolto
   • luonnonsuojelu, kasvien ja eläinten suojelu
   • kulttuuriympäristösuojelu, rakennusten ja muinaisjäännösten suojelu
   • Eu-direktiivit, ympäristövaikutusten arviointimenettely, ympäristölupa

 

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen

 

 Arvosana muodostuu opintojakson lopuksi pidettävän kirjallisen tentin perusteella.

 

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Oppimateriaali

 

 Kuusniemi-Ekroos-Kumpula-Vihervuori 2001: Ympäristöoikeus

 

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat