SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021016B Ympäristökasvatus, 2.00 op, 53 h
Informaation tuottaminen, hallinta ja ohjaus
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaKevät 2012-2013
VastuuopettajaKestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo1
Muut opettajatHalonen Sirpa
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm08.01.2013 - 12.02.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 20 
Osallistujia max. 35 
Ilmoittautumisaika01.12.2012 (klo 08:00) - 31.01.2013
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 12.03.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 12.09.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opettaja: Jaana Itälä-Laine

  

Opiskelijan työmäärän mitoitus
  • Opiskelijan työmäärä 54h, mikä sisältää lähiopetusta, tutustumiskohteita, itsenäistä tutustumista ympäristökasvatuksen materiaaleihin sekä harjoitustyön. 
Arvosanan muodostuminen
  • Tunneilla tehtävät harjoitukset, oppimispäiväkirja, harjoitustyö (2-4 hengen ryhmissä) 
Edeltävyysehdot

Ei ehtoja

Oppimateriaali
  • Luento- ja verkkomateriaaleja, Hannele Cantell (toim.): Ympäristökasvatuksen käsikirja (2004) 
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
  • Tunneilla läpi käydyt diasarjat ja muu kirjallinen materiaali
  • Optimaan koottava oheismateriaali (Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia, Ympäristökasvatuksen käsitteiden määritelmäluonnos jne.) 
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
  • Tutustuminen Tammenterhon luontokouluun Tammenterhossa 29.1.2013
  • Tutustuminen Maailmankouluun, Valonian ympäristökasvatustoimintaan ja materiaaleihin Valoniassa 5.2.2013

  

Kustannukset opiskelijalle
  • Mahdolliset matkakustannukset Tammenterhoon; ei muita kustannuksia 
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
  • Suullinen palaute viimeisellä oppitunnilla harjoitustyön yhteydessä 
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat