SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021013B Kulttuurin vaikutukset ympäristöön, 2.00 op, 53 h
Ihminen, ympäristö ja kestävä kehitys
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1005
ToteutusajankohtaKevät 2012-2013
VastuuopettajaMatilainen Hilkka
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm22.04.2013 - 26.04.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 20 
Osallistujia max. 35 
Ilmoittautumisaika01.12.2012 (klo 08:00) - 22.03.2013
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 2 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 10.05.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 10.12.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakso toteutus tapahtuu  "leirikouluna" Jungfruskärin saarella viikolla 17 22.4.-26.4.

Tutustuminen saariston perinnemaisemiin, niiden vaalimiseen ja  vuosittaisiin hoitotoimenpiteisiin sekä osallistuminen saariston perinnemaisemien ylläpitohoitoon (keväthoito) sekä uuden perinnemaiseman "raivaukseen"

Lähiopetuksena: Perinnemaisemat  Suomessa -mitä, miksi ja missä 

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opiskelijan työmäärä 54 tuntia. 

Arvosanan muodostuminen

Läsnäolo leirillä ja aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn ja luentoihin
Arviointi hyväksytty/hylätty  

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Oppimateriaali

Luentomateriaali.

Verkko-oppimateriaali

Ei ole.

Oppimisalusta

Ei käytössä.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Lindgren L. 2000. saariston laitumetLindgren L.  2000. Skärgårdens betesmark  

Lindgren L. 2000. Saariston laitumet  

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Opintojakso toteutetaan luentoina ja  learning by doing -menetelmällä Jungfruskärissä. 

Kustannukset opiskelijalle

Mahdollisten omien  henkilökohtaisten  leirivarusteiden hankinnasta kertyvät  kustannukset. 

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojakson palaute kerätään suullisesti leirillä, lisäksi palautetta voi antaa koulutusohjelman palautepäivässä. 

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat