SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021014A Johdatus ympäristönsuojelutekniikkaan, 2.00 op, 53 h
Ympäristönsuojelun teknisiä ratkaisukeinoja kestävän kehityksen edistämiseksi
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaKevät 2012-2013
VastuuopettajaKajanen Annikka
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2013 - 31.07.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika01.12.2012 (klo 08:00) - 20.04.2013
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti, Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 20.05.2013 
Tenttipäivä 16.04.2013 
Uusintatenttipäivät

16.05.2012 ja kesätenttipäivä

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 30.04.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opiskelija osaa kuvata ympäristösuojelutekniikan mahdollisuuksia ja selittää keinoja ehkäistä päästöjen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista. Opiskelija osaa tunnistaa sopivan  menetelmän, jolla voidaan korjata syntyneitä ympäristöongelmia kestävän kehityksen mukaisesti.

Sisältö: Maapallo vaarassa- video, päästömäärät ja niiden vaikutus ja merkitys ympäristössä, ilmansuojeluun ja vesiensuojeluun liittyviä tekniikoita, maaperän käsittelymahdollisuuksia, jätteiden käsittelytapoja

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Lähiopetusta 22 h ja tentti 2 h,  oppimispäiväkirjan pitäminen ja materiaaleihin tutustuminen 29 h

Arvosanan muodostuminen

Kirjallinen kuulustelu, tenttikysymykset perustuvat oppimistavoitteisiin ja arviointi niiden toteutumiseen. Arvosanan muodostumisessa tentin osuus 60%, oppimispäiväkirjan ja itsearvioinnin osuus 40%. Oppimispäiväkirjan palautus viimeistään 30.4.2013.

Arviointi asteikolla 1-5

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

 

 

E. Ihalainen. Ympäristösuojelutekniikan perusteet. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus

 

Verkko-oppimateriaali

Optimassa oleva materiaali

Oppimisalusta

optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat