SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021006D Kestävän kehityksen ympäristönsuojeluun perustuvat lähtökohdat, 3.00 op, 80 h
Ympäristötieteen perusteet
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1005
ToteutusajankohtaKevät 2012-2013
VastuuopettajaLyytinen Sami
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2013 - 26.02.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika01.12.2012 (klo 08:00) - 25.02.2013
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 26.03.2013 
Tenttipäivä 26.02.2013 
Uusintatenttipäivät

3.4.2013

15.5.2013

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.12.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

 

Opintojakso toteutetaan vuorovaikutteisiin luentoihin perustuvana kokonaisuutena, jossa opettajan ohella opiskelijat itse toimivat aihepiiriin liittyvän tiedon etsijöinä ja vertaisopettajina tietoa jakaen. Opitojaksolla hyödynnetään esitysteknistä työkalua Prezi optimassa ja luennoilla tarkemmin kuvatulla tavalla. Sen avulla tallennetaan kirjallisesti (mukaanlukien kuvat videot yms.) visuaalinen ympäristö, joka toimii kurssisisällönn yhteisinä muistiinpanoina / kurssin portfoliona. Työskentely tapahtuu ryhmissä / perina aloituskerralla sovitun mukaisesti.

Opintojaksolla käsitellään seuraavia teemoja:

- ympäristönsuojelun käsite

- ympäristönsuojelun historia

- ympäristöhallinto ja viranomaiset

- ympäristönsuojelun periaatteet

- kansainväliset ympäristösopimukset

- kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet ympäristöasioissa

- keskeisimmät ympäristöongelmat ja niiden merkitys yhteiskunnassa

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen

 

Arvosana muodostuu opintojakson lopuksi pidettävän kirjallisen tentin ja opintojakson aikana tapahtuvan työskentelyaktiivisuuden / havaitun osaamisen perusteella. Työskentelyaktiivisuuden ja ryhmissä / pareittain tehtävän työn arvioinnissa käytetään opettajan arvioinnin ohella myös itse- ja vertaisarviointia.

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

 

Lyytimäki, J. & Hakala, H. 2009: Ympäristön tila ja suojelu Suomessa

(Hakala & Välimäki 2003: Ympäristön tila ja suojelu Suomessa)

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima / Prezi

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojaksoilta kerätään palautetta yleisen palautepäivän käytännön mukaisesti ja sitä voi antaa nimettömästi ja tarkemmin tähän opintojaksoon kohdistuen osoitteessa:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFI2MTlZWFpkWmNNYy1aUXNhdnZ1WlE6MA

 

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat