SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäTKES09/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso4020157D Työelämätieto, 1.00 op, 27 h
Yhteiskuntapoliittiset vaikutuskeinot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaKevät 2012-2013
VastuuopettajaHalonen Sirpa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätTKES09 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm08.01.2013 - 30.04.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.12.2012 (klo 08:00) - 15.01.2013
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 30.05.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 30.11.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

 

Toteutus
Alkuinfo ja toteutuksesta sopiminen
 Opiskelijan valitsema työturvallisuuteen liittyvä osaamisnäyttö:
Hygieniapassi
Ensiaputodistus
Työturvallisuuskortti

Tai muu vastaava 

Opiskelijan työmäärän mitoitus

1 op, 27 tuntia opiskelijan työtä

Arvosanan muodostuminen

 

Hyväksymisehdot
Osallistuminen opetukseen, osaamisen näyttö ja muut suoritukset opettajan edellyttämällä tavalla

Arviointiasteikko  Hyväksytty/hylätty
 

Edeltävyysehdot

Yhteiskuntapolitiikka

Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

OPTIMA

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

 Osaamisnäyttö:

•Itse ottaen yhteyttä ja sopien
•Koulutusohjelma maksaa
•Vaihtoehtona esim. ensiapukurssi jonka koulutusohjelma järjestää 
Kustannukset opiskelijalle

ei kustannuksia

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat