SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäTKES09/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso4020140B Työyhteisön johtaminen, 2.00 op, 53 h
Organisaatioiden ohjausjärjestelmät
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaKevät 2012-2013
VastuuopettajaKumpula Marjo
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätTKES09 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2013 - 31.05.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika01.12.2012 (klo 08:00) - 15.01.2013
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 30.06.2013 
Tenttipäivä 26.02.2013 
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.12.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

1. verkkotehtävät OPTIMASSA: Tehtävät 1 ja 2. Tehtävän 1 palautus paperiversiona tammikuun aikana.  0-6 p

2. luennot ja niistä tentti  0- 30 p

(3. aktiivinen osallistuminen 4 p)ei seurattu läsnäoloa

Opiskelijan työmäärän mitoitus

verkkotehtävät 1 op, muu 1op

Arvosanan muodostuminen

ks. yllä.  max  36 p.  (aktiivinen osallistuminen, tehtävät ja tentti)

Edeltävyysehdot

ei ole

Oppimateriaali

OPTIMASSA, ei tenttikirjaa

Verkko-oppimateriaali

OPTIMA

Oppimisalusta

OPTIMA

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

ei ole

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

palautteen kerääminen lopussa, myöhemmin myös koulutusohjelman palautepäivässä

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat