SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES10/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021041 Kestävän kehityksen projekti, 3.00 op, 80 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013
VastuuopettajaHeikkilä Jonna
Muut opettajatHalonen Sirpa, Kestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo1
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
RyhmätNKEKES10 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.10.2012 - 15.12.2012
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Kyllä
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika01.05.2012 (klo 08:00) - 31.10.2012
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Raportti
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 3 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 15.01.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 15.07.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija osaa toimia projektimaisessa työympäristössä.

- Opiskelija hallitsee työelämäyhteistyössä toimimisen.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija hankkii käytännön projektityön valmiuksia osallistumalla työelämän organisaatioiden kanssa toteutettuun projektiin. Opiskelija osallistuu projektin eri vaiheisiin ja rakentaa yhteistyöverkkoja työelämään. 

 
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä /  hylättynä.
 

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakso rakentuu työelämäprojektin ympärille. Konkreettisena tuotoksena luodaan toteuttamiskelpoinen markkinointisuunnitelma tilaaja Nordkalkin Itämeriyhteistyölle.

 Täsmennetyt tavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa tilaajan tavoitteita. Hän osaa hyödyntää yhteistyötä ja käyttää avuksi osoitettuja resursseja ja/tai löytää niitä itse. Hän kykenee ideoimaan tavoitteita vastaavan suunnitelman, perustelemaan sen ja esittelemään  tilaajalle

Toteutus:

  • Tutustuminen  tilaajaan, Nordkalk (esim. käynti Paraisilla)
  • Tutustuminen työryhmään – omien ja toisten resurssien tavoitteiden tunnistaminen, työskentelytapojen valinta
  • Tehtävänannon tarkennus ja ohjauskeskustelut
  • Aineistoa/informaatiota, sparrausta
  • Väliraportti
  • Käynti koekentällä
  • Ohjausta
  • Tulosten raportointi ja arviointi 
Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen

Arvioinnin kohteena  prosessiin osallistuminen, tuotoksen idearikkaus ja hyödynnettävyys 

Arvosana hyväksytty/hylätty ja laadullinen palaute

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Osoitetaan opintojakson aikana, voi vaihdella ryhmän tavoitteiden ja  tehtävien mukaan 

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

OPTIMA

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat