SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021016A Ympäristöviestintä, 3.00 op, 80 h
Informaation tuottaminen, hallinta ja ohjaus
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1004
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013, Kevät 2012-2013
VastuuopettajaKestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo1, Koivisto Anna
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm29.10.2012 - 30.03.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.05.2012 (klo 08:00) - 30.11.2012
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 3 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 30.04.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 30.10.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

opettajana Anna Koivisto

Opiskelija perehtyy opintojaksolla viestinnän eri keinoihin ja niiden käyttöön kestävän kehityksen edistämiseksi. Kurssin suoritusvaatimuksena on tunneilla määrättyjen tehtävien tekeminen (artikkeli, tiedote ja tentti). Vierailut ovat kaikille pakollisia, muuten lähiopetukseen osallistumista suositellaan, tuntiaktiivisuudesta arvotetaan arvioinnissa. Arviointi tehdään artikkelin, tiedotteen, tenttiarvosanan ja tuntiaktiivisuuden perusteella. 

 

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen

Tentti 30 %, artikkeli 30 %, tiedote 20 % ja tuntiaktiivisuus 20 %.

arvosana 1-5

 

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Löytyy OPTIMAsta

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

OPTIMA

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojaksosta kerätään palautetta opintojakson lopuksi kirjallisesti. Palaute käsitellään kahden viikon kuluessa ja siihen vastataan kootusti sähköpostilla opiskelijoille. 

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat