SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021011A Tiedonhaku, 1.00 op, 27 h
Tiedonhallinta
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1005
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013
VastuuopettajaTuominen Tuire
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2012 - 31.10.2012
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 27 
Ilmoittautumisaika01.05.2012 (klo 08:00) - 30.09.2012
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 05.11.2012 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 05.11.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojaksoon kuuluu tietotekniikan ja kirjahaun osuudet

Tietotekniikan osuus:

  • Sähköpostin käyttö
  • Optiman käyttö
  • Resurssienhallinta
  • Kyselylomakkeet

Kirjasto:

  • Sähköisten teosten haku
Opiskelijan työmäärän mitoitus

Tietotekniikan osuus:

Lähitunnit 6 h

Harjoitusten teko 6 h

Kirjasto-osuus

Lähitunnit 4 h

Harjoitusten teko 8 h

 

Arvosanan muodostuminen

Harjoitustehtävien suorittaminen hyväksytysti

Arviointi: Hyväksytty/Hylätty

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Tietotekniikkaosion harjoitukset ovat Optiman työtilassa: Tuire_NKEKES11 / TITU

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

 

Jakson lopussa opiskelijalla on mahdollisuus antaa kurssista palautetta Optimasta löytyvään palautelomakkeeseen. Myös jakson aikan annettava palaute on mahdollista. Mahdollisista palatteista seuraavista toimenpiteistä tiedotetaan s-postitse opiskelijoita
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat