SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021009A Kansantalouden perusteet, 3.00 op, 80 h
Taloudellisen toiminnan perusteet
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1004
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013
VastuuopettajaHeikkilä Markku
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm03.09.2012 - 01.11.2012
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 25 
Osallistujia max. 36 
Ilmoittautumisaika01.05.2012 (klo 08:00) - 30.09.2012
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 15.11.2012 
Tenttipäivä 01.11.2012 
Uusintatenttipäivät

28.11.2012 ja 09.01.2013.

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 01.11.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Luokkaopetusta 32 t, itsenäinen työskentely 48 t.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Luokkaopetus ja tentti 32 t, palautetunti 1 t, luentomateriaalin ja harjoitustehtävien opiskelu 20 t, kirjallisuuteen perehtyminen 27 t.

Arvosanan muodostuminen

Osallistuminen opetukseen ja yksi kirjallinen kuulustelu opintojakson päättyessä.  Hyväksymisraja tentissä on 50 % maksimipistemäärästä.

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Oppimateriaali

Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja.  WSOY Oppimateriaalit Oy, Helsinki 2009.  ISBN 978-951-0-34550-4.  Kirjasta luetaan luvut 1-5 ja 8-14.

Luennot ja niiden oheismateriaali.

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Palautetta kerätään suullisesti opintojakson aikana ja kirjallisesti opintojakson päättyessä tentin yhteydessä.  Opintojakson arvioinnin jälkeen pidetään erillinen palautetunti.  Opettaja tekee itselleen yhteenvedon palautteesta ja sen perusteella pyrkii kehittämään opintojaksoa ja sen toteutusta.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat