SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021003B Luonnonvarat ja niiden käyttö, 2.00 op, 53 h
Kestävän kehityksen perusteet
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1004
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013
VastuuopettajaLyytinen Sami
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2012 - 31.12.2012
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 20 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.05.2012 (klo 08:00) - 30.09.2012
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 09.01.2013 
Tenttipäivä 11.12.2012 
Uusintatenttipäivät

9.1.2013

6.2.2013

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 23.01.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena syyslukukaudella pääosin syysloman jälkeisenä aikana. Opetus tapahtuu lähiopetuksena ja koostuuu mahdollisimman suurelta osin vuorovaikutteiseista luennoista sekä opiskelijoiden itsensä tekemistä aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista uutsiesittelyistä.

Opintojaksolla käydän läpi seuraavia asioita:

  • Luonnonvarojen määrittely, luonne ja luokittelu
  • Luonnonvaroihin liittyvän problematiikan kehittyminen - ympäristötietoisuden herääminen
  • Esimerkinomaisesti eräitä yhteiskunnallisesti tärkeimpiä luonnonvaroja

 

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opintojakson osan mitoitus on 2 op eli opiskelijan työnä mitoitettuna 54 tuntia.

Keskimäärin opiskelijan opiskeluun käyttämä työmäärä jakautuu opintojaksolla seuraavasti:

- lähiopetus 24 h. 

-tiimeittäin tehtävä työskentely 12 h

- omatoiminen työ liittyen lähioptuksessa läpikäydyn asiaan perehtymiseen ja tietämyksen ja osaamisen syventämiseen (mukaanlukien opintojaksolla oleva kirjallisuus) 18 h

Arvosanan muodostuminen

Arvosana muodostuu tenttiarvosanan perusteella. Koko kurssin hyäksytty suorittaminen edellyttää myös osallistumisen tiimityönä tehtävään opetuksen työstämiseen ja aiheen esittelyyn muille.

Edeltävyysehdot

Johdatus kestävään kehitykseen (6021003A)

Oppimateriaali
Tenttiin tuleva kirjallisuus (ei pakollinen, mutta suositeltava):
  • Maailman tila 2008: Luku 9: Luonnon monimuotoisuuden hinta
  • Maailman tila 2006: Luku 1: Kiina ja Intia - uusi maailmanjärjestys
  • Maailman tila 2005: Luku 6: Öljyn uhkat

 

Verkko-oppimateriaali

Lähiopetuksessa läpikäytävä materiaali jaetaan opiskelijoille Optima-alustan kautta.

Optimaan luodaan opintojaksoon ja sen aiheeseen liittyvä keskustelualusta, jota opintojaksolle osallistuvat opiskelijat voivat tarpeen mukaan käyttää.

Oppimisalusta

 Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Läsnäolo lähiopetuksessa on vapaaehtoista. Kuitenkin opintojaksoon liittyvän tiimeittäin tehtävä valitun aiheen esittely on edellytys kurssin hyväksyttyyn läpäisyyn.

Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Turun amk:n ohjeistuksen mukainen palauteen keräämisjärjestelmä on kerran vuodessa järjestettävä koulutusohjelmakohtainen palautepäivä. Opiskelija voi antaa yleispalautetta opiskeluunsa liittyvistä asioista. Saatu paalute käydään läpi yhtenä ennakkoon sovittuna päivänä. Yleispalautetta opiskelijat voivat antaa myös opiskelijabarometrin muodossa. Sen tulokset käydään opettajakohtaisesti ja koulutusohjelman kokouksessa läpi.

Opintojaksoon liittyvää palautetta voi tällä kurssilla lisäksi antaa nimettömänä nettikyselylomakkeen kautta. Opintojakson opettaja käy palautteen läpi ja antaa siitä ryhmälle tiivistetyn raportin joko suullisesti tai kirjallisesti.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat