SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso1001004 English Professional Skills, B2, 3.00 op, 80 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1093
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013
VastuuopettajaAaltonen Marjo
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2012 - 31.12.2012
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.05.2012 (klo 08:00) - 30.09.2012
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Suullinen tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 2 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.

Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

 
Opintojakson sisältö
  • writing professional, field-specific texts
  • presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
  • reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
  • learning and using key terminology of the field
  • becoming professional, autonomous language users in working life
 
Arviointi

Hyväksytyt kirjalliset ja suulliset suoritukset. Arviointi asteikolla 1-5, tai hyväksytty/hylätty

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartastayksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit
Toteutus
Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat