SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES10/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021056 Opinnäytetyö, 15.00 op, 400 h
OPINNÄYTETYÖ
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013
VastuuopettajaHalonen Sirpa
Muut opettajatKajanen Annikka
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES10 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm08.10.2012 - 07.12.2012
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 26 
Ilmoittautumisaika01.05.2012 (klo 08:00) - 31.10.2012
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 2 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 07.01.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 07.07.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija hallitsee itsenäisen tutkivan ja kriittiseen työskentelytavan sekä kykenee luovaan ja omatoimiseen ajatteluun ja työskentelyyn.

- Opiskelija kykenee toteuttamaan konkreettisia tutkimus- tai kehittämishankkeita elinkeinoelämän tai julkishallinnon kanssa.

- Opinnäytetyön avulla opiskelija syventää oman alansa ammatillista osaamista sekä kykenee soveltamaan aiemmin saamaansa alan tietämystä ja tuntemusta käytännön työssä.

- Opiskelija kykenee itsenäiseen, tavoitteelliseen ja järjestelmälliseen työskentelyyn niin tiedon hankinnassa ja käsittelyssä kuin tutkimusmenetelmien soveltamisessa ja tulosten raportoinnissa.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opinnäytetyö arvioidaan numeerisesti asteikolla 1-5.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus
Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat