SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES10/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021020 Ecological assessment of products and services, 5.00 op, 133 h
Taloudellinen ulottuvuus
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013
VastuuopettajaPenttinen Ilpo
Muut opettajatKestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo1
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli englanti
RyhmätNKEKES10 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2012 - 31.12.2012
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Kyllä
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.05.2012 (klo 08:00) - 30.09.2012
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 3 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija osaa vertailla eri tuotteiden ja palvelujen ekologisuutta sekä käyttämään erilaisia analyysejä ja metodeja suunnittelun ja päätöksenteon apuna.
- Opiskelija tuntee tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia
- Opiskelija tuntee ekotehokkuusajattelua ja sen erilaisia mittaus- ja edistämistapoja

Objectives:

- The student knows how to compare the ecology of products and services and to use different analyses and methods in planning an decision-making.
- The student recognizes the environmental impacts of products and services.
- The student learns about eco-efficiency and different methods of measuring and promoting eco-efficiency.

 

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi
Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.
 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opettajina Ilpo penttinen ja Michael Lettenmeier

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat