SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäTKES09/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso4020184C Kvalitatiivinen aineisto ja sen analysointi, 1.00 op, 27 h
Tutkimus ja kehittämistyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1002
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013
VastuuopettajaHalonen Sirpa
Muut opettajatWalta Leena
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätTKES09 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm13.09.2012 - 05.11.2012
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 8 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.05.2012 (klo 08:00) - 30.09.2012
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 05.12.2012 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Toteutus  kahden opettajan Halonen Sirpa -Walta Leena yhteistyönä seuraavasti:

 

 Opintojakson esittely ja kvalitatiivisen tutkimuksen luonnehdinta, Tutkimuksen peruskäsitteet, näkökulmat ja tutkimustyypit, 2 h Sirpa

  Aineistot ja niiden hankinta, 2 h Sirpa

 Laadullisen aineisto nanalyysi ja sen apuvälineet, Leena

  Kohdejoukko ja raportointi, 2h Sirpa

  Laadullisenaineistonanalyysinluotettavuus, 2h Leena

 Tentti 

 

 

Opiskelijan työmäärän mitoitus

27 tuntia opiskelijan työtä, josta 10 tuntityöskentelyä opettajan johdolla, 15 itsenäiseen työskentelyyn ja 2 h tenttiin.

Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

OPTIMA

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat