SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäTKES09/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso4020140A Taloushallinto, 2.00 op, 53 h
Organisaatioiden ohjausjärjestelmät
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1002
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013
VastuuopettajaHeikkilä Tarja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätTKES09 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2012 - 31.12.2012
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika01.05.2012 (klo 08:00) - 23.12.2012
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2013 
Tenttipäivä 05.12.2012 
Uusintatenttipäivät

Tammikuun ja helmikuun yleisinä KEKEn rästitenttipäivinä 9.1.2013 sekä 6.2. 2013

Ilmoittautumiset Winhaan.

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.03.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Tavoitteet:

Opiskelija tuntee organisaation taloushallintoa ja hänellä on taitoja tunnistaa  talouden ja ympäristön  vuorovaikutusta  sekä valmiuksia hallita, seurata ja dokumentoida sitä. Opikselija tunnistaa taloushallinnon keskeiset viranomaisvelvoitteet ja osaa hyödyntää taloudellista informaatiota päätöksenteossa. .. Opi.

Sisältö:

  • Taloushallinto ja sidosryhmäinformaatio
  • Lakisääteinen ulkoinen laskentatoimi
  • Talouden suunnittelu, kannattavuuslaskelmat ja budjetointi

Toteutus: Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Luennot ja harjoitukset viikoilla 43-49. Opetusta 2*2h / vkossa.

Kokonaistyömäärä 2*27h=54h, jakautuen

  • luennot ja tentti 26h
  • itsenäinen työskentely 28h
Arvosanan muodostuminen
  • Aktiivisuus luennoilla
  • Harjoitustehtävät ja tentti

Sovitaan tarkemmin kurssin alkaessa

Arviointi asteikolla 0-5

Edeltävyysehdot

-

Oppimateriaali
  • Luentomateriaali
  • Optiman materiaalit
  • Kirja Jormakka-Koivusalo-Lappalainen-Niskanen: Laskentatoimi. Edita 2011 tai uudempi
Verkko-oppimateriaali

Optimassa

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Kurssi alkaa syksyn puolivälissä, lukujärjestyksen mukaisesti.

Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Keskustelut kurssin aikana, palaute kurssin päättyessä, koulutusohjelman palautepäivä

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat