SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES10/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021030 Kestävä kehitys ja kehitysmaat, 8.00 op, 213 h
Vaihtoehtoiset opintojaksot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusIn english/1001
ToteutusajankohtaKevät 2011-2012
VastuuopettajaMbare Otieno
Muut opettajatHeikkilä Jonna, Kestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo0
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
RyhmätNKEKES10 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2012 - 31.07.2012
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Kyllä
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 50 
Ilmoittautumisaika15.11.2011 (klo 08:00) - 15.03.2012
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tutkielma
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2012 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija hallitsee kehitysmaiden lähtökohdat ja tarpeet ympäristönsuojelussa pyrittäessä edistämään väestön hyvinvointia.

- Opiskelija kykenee omilla tiedoillaan osallistumaan kehitysyhteistyöprojektin toteuttamiseen sekä seuraamaan ja arvioimaan projektin toteutusta.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

 The course encompasses three different modules: Challenges of Development (2,5 ECTS), Development Cooperation in Practise (2,5 ECTS) and Environmental Protection in Developing Countries (3 ECTS).

Challenges of Development focuses on the causes, definitions and measurement of underdevelopment, historical background of developing countries, theories on development and the current challenges of the developing countries.

Development Cooperation in Practise concetrates on more practical aspects of the context, such as the actors of development cooperation and the most important agreements and guidelines directing development aid. Additionally, this module will present different phases of a development cooperation project cycle and some methods and tools, which can be utilised in practise in development cooperation projects.

Learning Outcomes

On completion of the course, students shall be able to:

  • Understand and critically discuss the practical and theoretical implications of different types of aid and the role of different actors in international development.
  • Recognise and understand forms, processes, methods and tools used in international development project and programme management.
  • Identify and reflect upon current development issues and phenomena using key concepts.

Through individualized course work students will be given the opportunity to critically examine current debates and phenomena related to development work. Students will acquire the basic knowledge and concrete skills to understand and work in development-related fields.

Th 

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen

Yksilö- ja ryhmätehtävien suorittaminen sekä aktiivinen osallistuminen lähitunneilla.

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

-Buchiu, C. (2004). Colonialism and Disparities: The Birth of Liberation Theology. Mozaik 1/2004.

-Reddy, D. Impact of Globalization on Small Farmers Worldwide: Implications on Information Transfer. World Library and Information Congress: 73RD IFLA General Conference and Council. 19-23 August 2007, Durban, South Africa.

-Thorbecke, E. % Nissanke, M. (2006). Introduction: The Impact of Globalization on the World's Poor. World Development Vol. 34, No. 8, pp. 1333-1337.

-Mikkelsen, B. (2005). Methods for Development Work and Research. A New Guide for Practioners.

-Willis, K. (2005). Theories and Practices of Development.

-Momsen, J. (2004). Gender and Development.

-Elliot, J. (1999). Introduction to Sustainable Development.

-SIDA (2004). The Logical Framework Approach. A Summary of the Theory Behind the LFA Method.

-EU (2004). Project Cycle Management Guidelines. (Available on: http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf)

-Collins, A. E. (2009). Disaster and Development.

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat