SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES10/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021059 CAD-jatkokurssi, 3.00 op, 80 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaSyys 2011-2012
VastuuopettajaHyyppä Ville
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES10 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2011 - 31.12.2011
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.05.2011 (klo 08:00) - 01.12.2011
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.12.2011 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.12.2012 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija osaa hyödyntää tietokoneavusteisia suunnitteluohjelmia ympäristösuunnittelun apuvälineinä sekä hallitsee ympäristösuunnittelun perusperiaatteet.

- Opiskelija hallitsee yleisimmät CAD-sovellukset ja pystyy käsittelemään CAD-suunnitelmia sekä siirtämään tietoa eri sovellusten välillä.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

 Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5).

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Lähiopetusta ~40 h (3-4 tuntia/viikko), Ohjattu harjoitustyö.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opiskelijan työmäärä opintojaksolla on noin 80 tuntia (sisältää luennot sekä omatoimisen harjoitustyön laatimisen).

Arvosanan muodostuminen

Arvosana muodostuu palautettavasta harjoitustyöstä, jossa arvioidaan erikseen CAD-suunnitelman raportti sekä CAD-suunnitelma asteikolla 0-5. Molempien osien osuus arvioinnissa on 50%.

Edeltävyysehdot

CAD-suunnittelun perusteet tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaali

CAD-suunnittelun perusteet, CAD-suunnittelun jatko-opinnot

Verkko-oppimateriaali

Optima

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Turun AMK:n CAD-oppaat (Peruskurssi, jatkokurssi, uudet ominaisuudet). YTCAD-ohjeet (löytyvät tietokoneluokan koneista).

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

Opintojaksosta ei aiheudu erillisiä kustannuksia opiskelijoille.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojaksosta voi antaa palautetta harjoitustyön raportissa. Tarkempi ohjeistus annetaan opintojakson aikana.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat