SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäTKES09/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso4020149 Minun Saaristomereni, 3.00 op, 80 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaSyys 2011-2012
VastuuopettajaMatilainen Hilkka
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätTKES09 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2011 - 31.10.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika31.05.2011 (klo 08:00) - 10.06.2013
Toteutustapa Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 3 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 30.10.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.12.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteet:

-opiskelija tutustuu oppimateriaalin avulla Saaristomeren alueeseen
-opiskelija tietää Saaristomerellä esiintyviä ongelmia, niiden syitä ja seurauksia ja ymmärtää alueelle kohdistuvan erilaisten toimijoiden käyttötarpeita
-opiskelija ymmärtää omien arkisten valintojensa vaikutuksia Saaristomeren ja yleisemmin ympäristön tilaan ja osaa tunnistaa oman työnsä ympäristövaikutuksia

 

 
Opintojakson sisältö

x

 
Arviointi

Tehtävien suoritus.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opiskelija tutustuu Vihreän polun sivuilla verkko-opetusmateriaaliin  ja siellä olevaa ym. materiaalia apuna käyttäen vastaa opintojakson vastuuopettajalta saamiinsa kysymyksiin ja tekee niiden perusteella harjoitustyön.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opiskelijan työmäärä on 81 tuntia. Opiskelija perehtyy verkko-opetusmateriaaliin ja tekee sen ym. materiaalin pohjalta harjoitustyön opinnäytetyön ohjeiden mukaan. Työn pituus on n. 5000 sanaa.  

Arvosanan muodostuminen

Arvosana on Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on tehnyt ja palauttanut harjoitustyön annettujen ohjeiden mukaan.

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Oppimateriaali

Verkkomateriaali:

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat