SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäTKES09/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021051 Opinnäytetyö, 15.00 op, 400 h
OPINNÄYTETYÖ
ToteutusPerustoteutus/1002
ToteutusajankohtaSyys 2011-2012, Kevät 2012-2013
VastuuopettajaHalonen Sirpa
Muut opettajatKajanen Annikka
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätTKES09 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2011 - 31.07.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.08.2011 (klo 08:00) - 31.12.2011
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.12.2011 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.12.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija hallitsee itsenäisen tutkivan ja kriittiseen työskentelytavan sekä kykenee luovaan ja omatoimiseen ajatteluun ja työskentelyyn.

- Opiskelija kykenee toteuttamaan konkreettisia tutkimus- tai kehittämishankkeita elinkeinoelämän tai julkishallinnon kanssa.

- Opinnäytetyön avulla opiskelija syventää oman alansa ammatillista osaamista sekä kykenee soveltamaan aiemmin saamaansa alan tietämystä ja tuntemusta käytännön työssä.

- Opiskelija kykenee itsenäiseen, tavoitteelliseen ja järjestelmälliseen työskentelyyn niin tiedon hankinnassa ja käsittelyssä kuin tutkimusmenetelmien soveltamisessa ja tulosten raportoinnissa.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opinnäytetyö arvioidaan numeerisesti asteikolla 1-5.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opiskelija osaalistuu lukukauden alussa järjestettävään infotilaisuuteen, käy ohjauksissa löytääkseen opinnäytetyön aiheen.

Opiskelija kirjoittaa opinnäytetyön aiheesta essee ja esittelee sen aihseminaarissa. Hän jätää raportin ohjeistusten mukaan.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opinnäytetyön ohjaukseen osallistuminen

Aihe seminaariin osallistuminen ja oman työn esittely

Arvosanan muodostuminen

 suulliinen palaute

Edeltävyysehdot

kahden edeltävän vuoden opintojakson pääosilta suoritettu

Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali

Ohjeistus Messissä ja Optimassa

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Opetusmateriaalit spesifisti aiheen mukaan

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat