SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäTKES09/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso4020141 Ecological Assessment of Products and Services, 5.00 op, 133 h
Taloudellinen ulottuvuus
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1002
ToteutusajankohtaSyys 2011-2012
VastuuopettajaPenttinen Ilpo
Muut opettajatKestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo0
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli englanti
RyhmätTKES09 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm16.09.2011 - 16.12.2011
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Kyllä
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.05.2011 (klo 08:00) - 31.10.2011
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö, Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 16.01.2012 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 16.07.2012 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija oppii vertailemaan eri tuotteiden ja palvelujen ekologisuutta sekä käyttämään erilaisia analyysejä ja metodeja suunnittelun ja päätöksenteon apuna.


 

 
Opintojakson sisältö

·    opiskelija tuntee tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia
·    opiskelija tuntee ekotehokkuusajattelua ja sen erilaisia mittaus- ja edistämistapoja

 
Arviointi

Osallistuminen opetukseen, osaamisen näyttö ja muut suorituksen opettajan edellyttämällä tavalla

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus
Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat