SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES10/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021053 Environmental Marketing, 3.00 op, 80 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaSyys 2011-2012
VastuuopettajaMbare Otieno
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
RyhmätNKEKES10 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2011 - 30.12.2012
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Kyllä
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika15.07.2011 (klo 08:00) - 15.11.2011
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 30.12.2011 
Tenttipäivä 08.11.2011 
Uusintatenttipäivät 23.11.2011
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.05.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelijat laajentavat tietouttaan tulevaisuuden suunnittelun ja muutoksen välineistä. 

- Opiskelijat pystyvät hyödyntämään  erilaisia ympäristömarkkinoinnin konsepteja

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

The students are introduced to the various concepts of sustainability with environmental marketing as an important framework for better business. Participants gathers knowledge of green marketing and apply the knowledge in real business settings.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

3 Credits

Arvosanan muodostuminen

0-5

Edeltävyysehdot

No

Oppimateriaali

Will be announced in class

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Articles, Cases, etc. More information during the lectures

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

No extra Cost

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Done in accordance with the TUAS quality standards

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat