SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso1001006 Suomen kieli ja viestintä , 3.00 op, 80 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1111
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013, Kevät 2012-2013
VastuuopettajaNurminen Laura
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm03.09.2012 - 16.12.2012
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika01.08.2012 (klo 08:00) - 23.09.2012
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Harjoitustyö, Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 16.01.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 16.07.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat

• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa

• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi

• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

 
Opintojakson sisältö

oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen

• asiatyylin tunnuspiirteet

• työelämän puheviestintätilanteet

• omien viestintätaitojen arviointi

• palautteen anto ja vastaanotto.

 
Arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, kirjalliset kuulustelut. Arviointi asteikolla 0-5.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartastayksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit
Toteutus

Tuntikohtainen toteutussuunnitelma on kurssin Optima-sivuilla.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Kontaktiopetusta 34 tuntia ja opiskelijan itsenäistä työtä 46 tuntia.

Arvosanan muodostuminen

Arvosana muodostuu tehtävien arvosanojen perusteella.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

Ei kustannuksia.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojakson lopussa järjestetään palautekysely.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat