SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäTKES09/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso4020166 Kestävä kehitys ja kehitysmaat, 8.00 op, 213 h
Vaihtoehtoiset opintojaksot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaKevät 2010-2011
Vastuuopettaja
Muut opettajatKoivisto Jenni, Mbare Otieno
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
RyhmätTKES09 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm10.01.2011 - 30.04.2011
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Kyllä
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.12.2010 (klo 08:00) - 01.02.2011
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Harjoitustyö, Tutkielma
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 15.05.2011 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 15.05.2012 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kehitysmaiden lähtökohdat ja tarpeet ympäristönsuojelussa pyrittäessä edistämään väestön hyvinvointia.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija kykenee omilla tiedoillaan osallistumaan kehitysyhteistyöprojektin toteuttamiseen sekä seuraamaan ja arvioimaan projektin toteutusta.

 
Arviointi

Osallistuminen luentoihin, kirjallinen kuulustelu, harjoitustyö.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

The course has three modules: Environmental Protection in Developing Countries, Challenges of Development and Development Cooperation in Practice

The Challenges of Development concentrates on the root causes of underdevelopment , historical background of developing countries, the current challenges the countries are facing and the common theories of development.

The module Development Cooperation in Practice is more "hands on" oriented. Students learn the basics about the organisations working with the international development, the most important international agreements and other guidelines and papers that guide the development work. They will also get familiar with the phases of development cooperation projects and with some tools that can be utilised in practical work.

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen

Individual and group assignments and active participation

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Challenges of Development:

-   Buchiu, C. (2004). Colonialism and Disparities: The Birth of Liberation Theology. Mozaik 1/2004.

- Carmen Lemos, M. & Tompkins, E. (2008). Creating Less Disastrous Disasters. In Poverty in a Changing Climate. IDS Bulletin vol 39:4 2008. p. 60-66

- Chant, S (1998): Households, gender and rural-urban migration: reflections on linkages and considerations for policy. Environment and Urbanization, 10:1

- Daly, M. (2005): Gender Mainstreaming in Theory and Practice. Social Politics, 12:3.

- Ollila, E. (2005). Global Health Priorities – Priorities of the Wealthy. Globalization and Health 2005 1:6

- Reddy, D. Impact of Globalozation on Small Farmers Worldwide: Implications on Information Transfer. World Library and Information Congress: 73RD IFLA General Conference and Council. 19-23 August 2007, Durban, South Africa.

Thorbecke, E. & Nissanke, M. (2006). Introduction: The Impact of Globalization on the World’s Poor. World Development Vol. 34, No. 8, pp. 1333–1337, 2006

 

Development Cooperation in Practise:

- Andersen & Therkildsen (2007). Harmonisation and Alignment: The Double-Edged Swords of Budget Support and Decentralised Aid Administration

-    EU (2004) Project Cycle Management Guidelines. (available on: http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm)

-  SIDA (2004). The Logical Framework Approach, A Summary of the Theory behind the LFA Method.

 

 
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Possible to give feedback on Optima Platform.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat