SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäTKES09/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso4020152 Foreign Lecturers, 3.00 op, 80 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaKevät 2010-2011
VastuuopettajaKoivisto Jenni
Muut opettajatKestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo0
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
RyhmätTKES09 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm10.01.2011 - 30.04.2011
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Kyllä
Osallistujia min. 5 
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika01.10.2010 (klo 08:00) - 01.03.2011
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 15.05.2011 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 30.04.2012 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija laajentaa tietojaan tutustumalla erilaisten kansainvälisten asiantuntijoiden näkemyksiin ympäristökysymyksistä ja ratkaisuista.
 

 
Opintojakson sisältö

Asiantuntijat vaihtuvat lukukausittain. Lukukauden asiantuntijat, sisällöt ja ajankohdat ilmoitetaan lukukauden alussa

 

 
Arviointi

läsnäolo, kirjallinen raportti

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Within this course, you can participate in different lectures, presentations and seminars linked with sustainable development. Most of the lecturers are visiting academics around the world. To obtain 3 credits you need to participate in 30 x 45 minutes of lectures. The Degree Programme in Sustainable Development might not organise a sufficient number of lectures so to get all 30 hours you need to be active and look suitable lectures. In case you are not sure whether a certain lecture could be approved as a part of the course, please contact the course convenor.

 
Assignment

After each lecture you have participated you should write a reflection paper where you give a short summary of the lecture (topic, the main problems and solutions presented) and reflect upon the issues handled on the lecture against your past experiences, knowledge and other studies.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

30 hours of lectures/seminars plus independent work

Arvosanan muodostuminen

Course work (1-5 and fail)

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat