SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021006B Solu- ja mikrobiologia, 4.00 op, 107 h
Ympäristötieteen perusteet
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1002
ToteutusajankohtaKevät 2012-2013
VastuuopettajaMatilainen Hilkka
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm07.01.2013 - 31.05.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 36 
Ilmoittautumisaika10.12.2012 (klo 08:00) - 14.02.2013
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 2 op
T&K-integraatiolaajuus op 4 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 10.06.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 10.12.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opiskelija osaa pro- ja eukaryoottisolun rakenteen, niiden toiminnan perusperiaatteet  ja tuntee solutoiminnan häiriöitä. Opiskelija tuntee mikrobiryhmät, niiden ominaisuudet, toiminnan ja merkityksen ekosysteemin osana. Opiskelija hallitsee mikrobiologisten laboratoriomenetelmien perusteet.

Aito- ja alkeistumaisen solun rakenne ja toiminta

Ympäristötekijöiden aiheuttamia solun rakenteen ja toiminnan muutoksia

Kantasolut, kloonaus, GMO

Solubiologian verkkotentti  6.2.2013, V209

Pro ja eukaryoottiset mikrobit

Virukset

Mikrobien osuus alkuaineiden biogeokemiallisissa kierroissa

Ihmisen mikrobit ja niiden merkitys ihmiselle

Mikrobit tautien aiheuttajina

Mikrobien hyödyntäminen ympäristön hoidossa

Harjoitustyö: Kompostoinnin oppimiskortti

Laboraatiot:

Laboraatioiden alkukuulustelu 21.3.2013

Mikrobiologisia näytteenotto- ja viljelyharjoituksia

Hygieeninen vesianalyysi ja tulkinta

Mikroskoopin käyttö 

Sinibakteerien tunnistamisharjoituksia 

Opiskelijan työmäärän mitoitus

108 tuntia opiskelijan työtä, josta opiskelijan itsenäistä opiskelua 64 tuntia.  

Arvosanan muodostuminen

Solubiologian osuus (1 op) arvioidaan hyväksytty/hylätty. Mikrobiologian osuus (3 op) arvioidaan numeerisesti (arvosana T/1 - K/5).  

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Oppimateriaali

Solubiologia: Opetusmoniste, luentomateriaali, verkko-opetusmateriaali optimassa

Portin Petter. 2006. Ne geenit! Ne geenit! (soveltuvin osin)

Mikrobiologia: Opetusmonisteet ja verkkomateriaali optimassa

Johanna Rissanen (toim.) 1999. Sata kysymystä levistä

von Schantz Marjale, Matilainen Hilkka. 2009. Tarttuuko se. Ehkäise, estä ja hoida. (soveltuvin osin)  

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima-oppimisalusta.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Opettajan osoittama muuta materiaalia:

Portin Petter. 2006. Ne geenit! Ne geenit! (soveltuvin osin)

Salkinoja- Salonen Mirja (toim.) 2002. Mikrobiologian perusteita (soveltuvin osin)

Suominen Ilari, Pärssinen Raimo, Haajanen kari, Pelkonen Jani.2010. Geenitekniikka (soveltuvin osin)

-Asiantuntijaorganisaatioiden ww-sivut, esim. www.evira.fi, www.thl.fi

Lehtiartikkelit yms.  

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Mikrobiologian osuuteen sisältyy laboraatioita, joissa pakollinen läsnäolo. Laboraatiot toteututetaan Turun amk:n Ruiskadun kiinteistössä.  

Kustannukset opiskelijalle

Oppimateriaalin hankinnasta ja matkoista Ruiskadulle johtuvat kustannukset.  

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Suullinen palaute opintojakson lopussa ja laatujärjestelmän mukainen palaute (koulutusohjelman palautepäivä)  

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat