SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021011B Tiedon käsittely, 4.00 op, 107 h
Tiedonhallinta
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1002
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013, Kevät 2012-2013
VastuuopettajaTuominen Tuire
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm03.09.2012 - 01.03.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 20 
Osallistujia max. 27 
Ilmoittautumisaika01.09.2012 (klo 08:00) - 30.11.2012
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 3 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 30.03.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 30.03.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Tekstin käsittelyä (Word)
- Luettelot, sarkaimet, sivun vaihto ja numerointi, tavutuksen lisääminen, tulostaminen, tekstin kopiointi ja siirtäminen ja palstoitus
- Erikoismerkit, ylä- ja alaindeksit, työkalujen lisääminen työkaluriville, taulukot, muotoilusivellin, oikoluku
- Tekstikehykset, kaavojen käyttö, Word-Art:in käyttö, anfangit, kuvan lisäys ja asetukset sekä ylä- ja alatunnisteet
- Tiedoston lisääminen, tyylien hallinta, tekstin merkkien korvaaminen toisella merkillä, Power Point -dian liittäminen Word -asiakirjaan
- Hakemistojen luominen, sisällysluettelon luominen, sivunumeroinnin muotoilu ja osanvaihto
Taulukkolaskentaa (Excel)
- Excel-taulukkoon kirjoittaminen, taulukon muotoilu, sarjan luominen, kaavojen käytön alkeet, tulostusasetukset
- Kopiointi, lajittelu, taajuus-funktion käyttö, suorat ja suhteelliset viittaukset kaavoissa, kaavion luonti
- Otsikkorivin kiinnittäminen, trendiviivan lisääminen, tietojen suodattaminen, pivot-taulun luominen
- Jos -kaavan käyttö, tekstin korvaaminen, kahden tai useamman erillisen solun tekstien yhdistäminen yhteen soluun
- Tekstin rivitys soluun ja solujen yhdistäminen, tunnusluvut, sarakkeiden ja rivien piilottaminen ja esiintuominen
Power Point
Access tietokannat
-Valmiin tietokannan tulkitseminen
-uuden tietokannan luominen
-kyselyiden tekeminen
-tietuetaulujen yhteyksien luominen
-raporttien luominen
-käyttäjiä helpottavien lomakkeidentekeminen

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Lähiopetustunnit 4*12 h=48 h

harjoitustehtävien teko itsenäisesti 53 h

tehtävien tarkistus 6 h

Arvosanan muodostuminen

Opiskelija suorittaa hyväksytysti Optimassa olevat harjoitustehtävät. Tehtävä palautetaan mahdollisten korjaushuomautusten kera takaisin opiskelijalle, kunnes tehtävä on kaikin osin oikein tehty.

Kullakin opiskelijalla on kaksi tehtävien tarkistuskertaa

Arviointiasteikko: Hyväksytty / Hylätty

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

 

Jakson lopussa opiskelijalla on mahdollisuus antaa kurssista palautetta Optimasta löytyvään palautelomakkeeseen. Myös jakson aikan annettava palaute on mahdollista. Mahdollisista palatteista seuraavista toimenpiteistä tiedotetaan s-postitse opiskelijoita
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat