SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021034B Fysiikka, 3.00 op, 80 h
Kestävän kehityksen matemaattis-luonnontieteelliset perusteet
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1002
ToteutusajankohtaKevät 2012-2013
VastuuopettajaAittapelto Suvi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm25.02.2013 - 05.05.2013
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika17.12.2012 (klo 08:00) - 04.05.2013
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti

ja esitelmä

Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 03.06.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät 05.02.2014 klo 15:15-18:15 (Muut kuin tekniikka), 14.05.2014 klo 15:15-18:15

Ylimääräinen uusinta 14.5.2014. (keken uusintapäiv)

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 03.12.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Turun ammattikorkeakoulu
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Lähiopetus, harjoitustehtävät, itsenäinen opiskelu ja esitelmä (pakollinen).

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen

Opintojakso arvioidaan kirjallisen loppukokeen sekäesitelmän perusteella. Loppukokeen maksimipistemäärä on 20 ja hyväksytystä esitelmästä voi saada

1- 3 pistettä. Maksimipistemäärä on siis 23.

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 9 pistettä loppukokeesta ja esityksen pitämistä. Tämä huomioiden sovelletaan seuraavaa arviointitaulukkoa:

arvosana

1

2

3

4

5

pisteet

10-12,5

13-15

15,5-17,5

18-20

20,5-23

 

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Kokeessa tentitään opintomoniste, oppituntien asiat sekä tunneilla jaettu materiaali. Opintomoniste on tulostettavissa Optimasta.

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat