SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021034A Matematiikka, 3.00 op, 80 h
Kestävän kehityksen matemaattis-luonnontieteelliset perusteet
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1002
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013, Kevät 2012-2013
VastuuopettajaTuominen Tuire
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm03.09.2012 - 04.03.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika31.08.2012 (klo 08:00) - 30.11.2012
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 30.03.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät

Ke 09.01.2013 klo 15.15 – 18.15
> ilmoittautuminen 12.12.2011 – 07.01.2013

Ke 06.02.2013 klo 15.15 – 18.15
> ilmoittautuminen 15.01. – 29.01.2013

 

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 30.03.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Sisältö ja aikataulu

  

Ensimmäisen asteen yhtälöt ja epäyhtälöt

22.10.

Yhtälöparit

23.10.

Toisen asteen yhtälöiden ratkaisu.

29.10.

Toisen asteen yhtälön sovelluksia

30.10

Ensimmäisen asteen funktion kuvaajat.

5.11.

Toisen asteen funktion kuvaaja

6.11

Liuosprosentit

12.11.

Eksponentti- ja logaritmifunktiot 

13.11.

Eksponentti- ja logaritmifunktiot ja niiden sovellutuksia.

20.11.

Funktion derivaatan käsite ja laskutekniikka

27.11.

Funktion derivaatan ja sen käyttö funktion kasvuvauhdin ... 

28.11.

Koe, 2*45 min

4.12.

Kokeen palautus

5.12.

 Kevät 2012

-Tilastolliset peruskäsitteet, aineiston tilastollinen käsittely taulukoiden, kaavioiden ja keskilukujen avulla. Tulosten tulkinta.

-Aineiston tilastollinen käsittely hajontalukujen avulla. Tunnuslukujen käyttö luokitellussa aineistossa.

-Muuttujien välisen riippuvuuden tutkiminen sirontakuvion, korrelaatiokertoimen ja regressiosuoran avulla.

-Tilastollinen päättely normaalijakauman avulla.

-kertausharjoitus

 

 

Opiskelijan työmäärän mitoitus


Lähiopetustunnit 3*12 h= 36 h
Harjoustehtävien tekeminen 30 h
Kokeeseen valmistautuminen 4 h
Tilastolopputehtävän teko 10 h
 

Arvosanan muodostuminen

 

Kokeen arvosana on syksyn osuuden arvosana.

Kevään tilasto-osuus käydään läpi opettajajohtoisesti ja työkaluna on Excel taulukkolaskentaohjelma.

Tilasto-osuudesta tehdään lopuksi loppuharjoitus, mikä vaikuttaa kokonaisarvosanaan välillä -1 ja 1 

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Oppimateriaali Optimassa

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

 

Jakson lopussa opiskelijalla on mahdollisuus antaa kurssista palautetta Optimasta löytyvään palautelomakkeeseen. Myös jakson aikan annettava palaute on mahdollista. Mahdollisista palatteista seuraavista toimenpiteistä tiedotetaan s-postitse opiskelijoita
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat