SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso1001001A Ammatillinen kasvu 1, 2.00 op, 53 h
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1057
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013, Kevät 2012-2013
VastuuopettajaMatilainen Hilkka
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm28.08.2012 - 31.12.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 32 
Ilmoittautumisaika27.08.2012 (klo 08:00) - 08.09.2013
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 2 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 18.06.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.05.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

  Tavoitteet: Suoritettuaan Ammatillisen kasvun 1 opiskelija osaa

. hyödyntää oppilaitoksen tarjoamia oppimisympäristöjä ja opintososiaalisia etuja
. hyödyntää ammattikorkeakoulun tarjoamat opiskelumahdollisuudet
. kuvailla työtehtäviä, joihin valmistuttuaan voi sijoittua
. kuvailla oman tutkintonsa laajuuden, rakenteen ja sisällön pääpiirteet sekä korkeakouluopiskelua koskevat säännöt ja määräykset
. arvioida omaa osaamistaan ja kehittymishaasteitaan
. laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman
 
Opintojakson sisältö

 Koulutusalaan ja opiskeluryhmään tutustuminen (ammattikorkeakoulututkinnon rakenne ja sisältö, oman koulutusohjelman opetussuunnitelman esittely ja siihen tutustuminen, ammattikorkeakouluopiskelua koskevat säädökset ja määräykset)

. Opintososiaaliset edut (opintojen rahoitus, ateria- ja matkaedut, terveydenhuolto)
. Opiskelutaidot (oman osaamisen arvioinnin ja itseohjautuvuuden
kehittäminen, erilaisiin oppimisympäristöihin tutustuminen (winha, optima, totsu ym.), henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen,
ryhmätyötaitojen kehittäminen)
 
Arviointi

Asteikko hyväksytty – hylätty

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

 

  • Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen
  • JOO- opinnot; vaihtoehtoiset ja vapaasti valittavat opinnot
  • Oman oppimisen itsearviointi (oppimisprofiili)
  • Ympäristösuunnittelijan toimenkuva
  • Ympäristösuunnittelijan SWOT-analyysi
  • Ympäristösuunnittelijan portfolio työstämisen aloittaminen
  • Henkilökohtaiset kehityskeskustelut opettajatuutorin kanssa
  • Lähiopetustunnit: opettajatuutori, opo Marja-Liisa Mäkinen/opintososiaaliset edut; kv-koordinaattori ja kv-yhdyshenkilöt Jari Hietaranta ja Eseosa Okunhon, lehtori Mikko Niskanen/Työnhaku ja Thomas-anlyysi
  • TUO, SYKLI, VIHREÄ POLKU ja LUOMUPIIRI
  • Tulosalueen ja koulutusohjelman järjestämät tapahtumat: KV-päivä kampuksilla, koulutusohjelman harjoittelun palauteseminaari  27.9.2012, koulutusohjelman urailtapäivä syksy 2012 ja palautepäivä maaliskuussa 2013.

TOTEUTUS syksy 2013: toteutus osin ympäristöteknologian opiskeljoiden kanssa (osa orientoivista opinnoista), muuten hk-kohtainen toteutus opettajatuutorin kanssa.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia, joka sisältää otaka-tunnit lähiopetuksena 1 tunti/viikko),  osallistumisen tulosalueen ja koulutusohjelman järjestämiin tapahtumiin, opiskelijan osallistumisen henkilökohtaisiin kehityskeskusteluihin sekä opiskelijan  itsenäisen työskentlyn (HOPSin laadinta ja kehittämistehtävät)

Arvosanan muodostuminen

Osallistuminen lähiopetukseen ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. 

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan lähiopetuksen aikana.

Verkko-oppimateriaali

www.opintoluotsi.fi 

Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojakson palaute kerätään ja käsitellään koulutusohjelman palautepäivässä.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat