SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES10/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso1001006 Suomen kieli ja viestintä , 3.00 op, 80 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1019
ToteutusajankohtaSyys 2010-2011, Kevät 2010-2011
VastuuopettajaMäkinen Marjatta
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES10 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2010 - 18.02.2011
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 14 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika15.08.2010 (klo 08:00) - 20.09.2010
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö, Tutkielma

Suullisesta osuudesta videoitu puhe-esitys ja ryhmätentti.

Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 29.04.2011 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät

1. uusinta 3.11.2010

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 29.04.2012 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat

• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa

• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi

• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

 
Opintojakson sisältö

oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen

• asiatyylin tunnuspiirteet

• työelämän puheviestintätilanteet

• omien viestintätaitojen arviointi

• palautteen anto ja vastaanotto.

 
Arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, kirjalliset kuulustelut. Arviointi asteikolla 0-5.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartastaitsensä kehittäminen, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, eettinen osaaminen
Toteutus

1. Kirjalliset perusvalmiudet (2 op.): Kirjoittamisprosessi ja tekstityypit. Tekstin- ja kielenhuollon teoriaa ja harjoituksia tavoitteena oppia käyttämään eri tekstilajeja sekä sopivaa asiatekstin kieltä, tyyliä ja ulkoasua. Argumentointi ja argumentoivat tekstit; lähdepohjainen kirjoittaminen ja referointi- ja raportointiharjoitukset. Tehdään yksilötyönä omaan ammattialaan liittyvä noin 5 sivun pituinen tutkimustyylinen raportti, joka palautetaan viikolla 41. Alustus ja opponointi.

 

2. Suulliset perusvalmiudet (1 op.): Suullisen esityksen ohjeistus, suunnittelu ja havainnollistaminen. Oheisviestintä ja erilaisiin viestintätilanteisiin soveltuvat tiedottavat ja taivuttavat puhe-esitykset. Harjoitusmenetelmänä opiskelijoiden videoitavat puheharjoitukset.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Lähiopetusta kirjallisessa osuudessa n. 28 h, itsenäistä opiskelua 26 h. Suullisessa viestinnässä n. 15 h, itsenäistä opiskelua 12 h.

Arvosanan muodostuminen

Kirjallisen osuuden arvosana muodostuu aktiivisesta osallistumisesta lähiopetukseen, kirjallisten harjoitusten hyväksytyistä suorituksista ja osatentistä.

Suullisen osuuden arvosanaan vaikuttaa suullisten esitysten lisäksi osallistuminen lähiopetukseen ja palautteenantoon sekä ryhmätentti. Pitämättä jääneet suulliset harjoitukset voi suorittaa vain seuraavan vastaavan kurssin yhteydessä.

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Oppimateriaali

Mattinen - Ruusunen - Uola: Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijoille, WSOY 2006;

Repo - Nuutinen: Viestintätaito, Otava 2005 (ja erilaiset puheviestinnän oppaat oheislukemistona);

Ventelä - Kesseli - Eronen: Uusi kieliopas. Testit ja tehtävät, Tammi 2007;

Kauppinen - Nummi - Savola: Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Tekniikan viestintä, Edita 2010

 

Verkko-oppimateriaali

Ei ole.

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

Ei ole

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojaksopalaute kerätään.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat