SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
OpintojaksoTE00BG76 Muovit ja tekstiili kiertotaloudessa, 5.00 op, 133 h
TEKNIIKKA JA LIIKTETOIMINNAN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaLehtinen Liisa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm24.09.2018 - 10.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Kyllä
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 3 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika03.09.2018 (klo 08:00) - 13.09.2018
Toteutustapa Lähi, Monimuoto, Optima, Projekti, Verkko
Suoritustapa Essee, Harjoitustyö, Tutkielma, Raportti
Virtuaalilaajuus op 3 op
T&K-integraatiolaajuus op 2 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 01.01.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2019 
Vastuutulosalue Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka
Vastuutoimipiste Lemminkäisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kemiantekniikan koulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata muovien ja tekstiilien perusominaisuuksia ja niiden merkitystä kierrätettävyyden kannalta. Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata kiertotalouden liiketoimintamalleja esimerkkien avulla. Opiskelija osaa tehdä tiimissä tavoitteellista tki-työtä ja raportoida tuotoksensa asianmukaisesti.

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käydään läpi perusteet muovi- ja tekstiilimateriaaleista sekä ominaisuuksista, jotka vaikuttavat niiden kierrätettävyyteen. Kurssilla perehdytään kiertotalouden liiketoimintamalleihin yritysesimerkkien avulla. Opintojaksoon kuuluu 2op:n laajuinen TKI-ryhmätyö, joka opiskelijan mahdollisuuksien mukaan on joko kirjallinen selvitystyö tai laboratoriotyö, joka toteutetaan Turussa Lemminkäisenkadulla.

 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus
Toteutuksesta voi ottaa verkko-opetuspaketin 3 op tai tämän lisäksi myös Projektityöosuuden 2 op, eli yhteensä 5 op.
Verkko-opetuspaketti koostuu useammasta osatehtävästä, jotka kaikki on suoritettava kurssin läpäisemiseksi.
Projekti voidaan suorittaa laboratoriotyöskentelynä Turussa, Lemminkäisenkatu 30 tai kirjallisuusselvityksenä verkon kautta.
Kurssilla teoriaosuudella suoritetaan verkkotehtävät Optimassa
Projektiosuudessa työskennellessä viikkopalaverit Skypessä, Kirjallinen loppuraportti sekä seminaariesitys Skypessä
Opiskelijan työmäärän mitoitus

Kokonaistyömäärä 3-5 x 26,7 h, eli laajuudesta riippuen noin 80 h tai noin 133 h.

Arvosanan muodostuminen

Arvosana 0 - 5. Arvosana muodostuu keskiarvona Optiman harjoitustöistä sekä projektiosuudesta (työskentely ja raportointi).

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Oppimateriaali

Opetusmateriaalissa ilmoitettu verkkomateriaali sekä itse hankittu materiaali.

Verkko-oppimateriaali

Optima

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Opiskelijat hakevat itse materiaalia verkosta ja kirjallisuudesta.

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Toteutuksesta voi ottaa verkko-opetuspaketin 3 op tai tämän lisäksi myös Projektityöosuuden 2 op, eli yhteensä 5 op.
Projekti voidaan suorittaa laboratoriotyöskentelynä Turussa, Lemminkäisenkatu 30 tai kirjallisuusselvityksenä verkon kautta.

Kustannukset opiskelijalle

Ei kustannuksia.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Palaute Optimassa.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat