SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
OpintojaksoTE00BF94 Kiertotalous kemiantekniikassa, 5.00 op, 133 h
TEKNIIKKA JA LIIKTETOIMINNAN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaLehtinen Liisa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm21.08.2018 - 31.05.2019
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Kyllä
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika20.08.2018 (klo 08:00) - 31.12.2018
Toteutustapa Verkko
Suoritustapa Raportti
Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Lemminkäisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2019 
Vastuutulosalue Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka
Vastuutoimipiste Lemminkäisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus, insinööri
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa kuvata kiertotalouden ja resurssitehokkuuden erilaisia käsitteitä. Opiskelija osaa nimetä ja kuvata erilaisia kiertotalouden toteutuksia elintarvike-, materiaali- ja kemiantekniikan aloilta. Opiskelijat osaavat tunnistaa ja kuvata kiertotalouden alueelta uusia innovaatioita sekä niiden taloudellista potentiaalia ja liiketoimintamahdollisuuksia.

 
Opintojakson sisältö

Kurssi on jatkuvasti toteutettava verkkokurssi, joka toteutetaan englanniksi. Osallistujat voivat opiskella joustavasti oman aikataulunsa mukaisesti.
- Erilaiset kiertotalouden ja resurssitehokkuuden käsitteet
- Biotalous, ruokahävikki elintarvikeketjussa, jakamistalous
- Innovaatiot, palvelut ja uudet liiketoimintamahdollisuudet

 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena. Kurssille on jatkuva ilmoittautuminen ja kurssin voi suorittaa omaan tahtiinsa.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Keskimäärin 1 op vastaa noin 27 tunnin työtä. 5 op = 133 h.

Arvosanan muodostuminen

Arvosanaon yksittäisten raporttien arvosanojen keskiarvo.

Arvosana 1: Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- kuvatakiertotalouden ja resurssitehokkuuden erilaisia käsitteitä.

- nimetä ja kuvatajoitain kiertotalouden toteutuksia elintarvike-, materiaali- ja kemiantekniikan aloilta.

- kuvata kiertotalouden alueeltajoitain innovaatioita sekä mahdollisuuksiä yrittäjyyteen. 

Arvosana 3: Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- kuvata kiertotalouden ja resurssitehokkuuden erilaisia käsitteitä.

- nimetä ja kuvata erilaisia kiertotalouden toteutuksia elintarvike-, materiaali- ja kemiantekniikan aloilta.

- tunnistaa ja kuvata kiertotalouden alueelta uusia innovaatioita sekä niiden taloudellista potentiaalia ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Arvosana 5: Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- kuvata laajasti kiertotalouden ja resurssitehokkuuden erilaisia käsitteitä sekä niiden välisiä yhteyksiä

- nimetä ja kuvata laajasti erilaisia kiertotalouden toteutuksia elintarvike-, materiaali- ja kemiantekniikan aloilta.

- innovatiivisesti tunnistaa kiertotalouden alueelta uusia, taloudellistapotentiaalia sisältäviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Oppimateriaali

Opiskelija hakee itse relevantin oppimateriaalin. Osassa tehtävistä on annettu linkki materiaaliin, johon tehtävässä tutustutaan.

Verkko-oppimateriaali

Opiskelija hakee itse relevantin oppimateriaalin. Osassa tehtävistä on annettu linkki materiaaliin, johon tehtävässä tutustutaan.

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Vapaavalintainen

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Kurssi on englanninkielinen. Lähdemateriaalina voidaan käyttää mitä tahansa kieltä.

Kustannukset opiskelijalle

Ei lisäkustannuksia.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Palaute Optimassa.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat