SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
OpintojaksoTE00BF95 Kirjallisuustutkimus kiertotalouden ajankohtaisista haasteista, 5.00 op, 133 h
TEKNIIKKA JA LIIKTETOIMINNAN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaLehtinen Liisa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm21.08.2018 - 31.05.2019
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Kyllä
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 15 
Ilmoittautumisaika20.08.2018 (klo 08:00) - 31.12.2018
Toteutustapa Projekti
Suoritustapa Raportti
Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 5 op
Toteutuspaikka Lemminkäisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 30.06.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.12.2019 
Vastuutulosalue Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka
Vastuutoimipiste Lemminkäisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus, insinööri
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijat osaavat kuvata, miksi kiertotalouden toteuttaminen on ihmiskunnan kannalta välttämätöntä. Opiskelijat osaavat kuvata niitä haasteita, joita kansakunnat, yritykset ja yksilöt kohtaavat yrittäessään toteuttaa kiertotaloutta. Opiskelijat osaavat nimetä ja kuvata erilaisia esimerkkejä ja keinoja, joissa on pystytty tai joissa pystytään voittamaan haasteet. Opiskelijat osaavat ilmaista itseään hyvällä raportointikielellä.

 
Opintojakson sisältö

Opintojakso on kirjallisuusselvitys, jonka opiskelijat voivat toteuttaa itsenäisesti tai ryhmässä. Kirjallisuustutkimuksen aihe annetaan kullekin opiskelijalle erikseen. Selvityksen aihe voi liittyä tutkimusryhmässä ajankohtaiseen projektiin tai olla aiheeltaan yleisempi. Opiskelijat voivat myös itse ehdottaa kiinnostuksensa kohteena olevaa aihetta selvitystyönsä aiheeksi. Useimmissa tapauksissa opiskella voi suorittaa kurssia joustavasti oman aikataulunsa mukaisesti.

 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Kurssi toteutetaan kirjallisuusselvityksenä. Kurssille on jatkuva ilmoittautuminen. Kurssin suoritusaikataulu sovitaan aina erikseen.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Keskimäärin 1 op vastaa 27 tunnin työtä. 5 op = 133 h.

Arvosanan muodostuminen

Raportin arvioinnissa käytetään Kemiantekniikan projektityön arviointikriteeristöjä. Hyväksytty raportti arvioidaan asteikolla 1-5.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Oppimateriaali

Itsenäisesti haettu materiaali sekämahdollisesti etukäteen annettu materiaali.

Verkko-oppimateriaali

Itsenäisesti haettu materiaali sekämahdollisesti etukäteen annettu materiaali.

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Vapaavalintainen

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Aihe annetaan aina henkilökohtaisesti. Työ voidaan tehdä myös ryhmätyönä.

Kustannukset opiskelijalle

Ei lisäkustannuksia.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Optiman palaute.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat