SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso7081176 Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön perusteet, 5.00 op, 133 h
MUUT VAPAASTI VALITTAVAT, TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusAvoinAMK/3002
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaNärvi Laura
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm03.10.2018 - 07.11.2018
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 35 
Ilmoittautumisaika17.08.2018 (klo 08:00) - 30.09.2018
Toteutustapa Lähi, Monimuoto, Optima
Suoritustapa Raportti
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 21.11.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2019 
Vastuutulosalue Terveys ja hyvinvointi
Vastuutoimipiste Joukahaisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Sosionomikoulutus (Turku)
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija
- kykenee sosiaalialan ammattien edellyttämään eettiseen reflektioon.
- tunnistaa oman ihmiskäsityksensä ja arvomaailmansa merkityksen asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä ja tukee asiakkaan voimavarojen käyttöönottoa ja vahvistumista.
- tunnistaa erilaisten lasten ja perheiden tarpeet ja osaa ohjata asiakkaita oikea-aikaisesti ennaltaehkäiseviin lastensuojelupalveluihin. 
- tuntee erilaisia yksilö- ja perhetyön työorientaatioita.

 
Opintojakson sisältö

- monenlaiset perheet ja lapset ennaltaehkäisevän lastensuojelun asiakkaina
- erilaiset työskentelyorientaatiot (systeemiteoreettinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen,  sosiaalipedagoginen)
- sosiaali- ja terveysalan palvelut lasten ja perheiden tukena
- ammattietiikka

 
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

3.10.2018

 • klo 16.30 - 19.30 Jakson aloitus
 • Myönteinen tunnistaminen & Elokuva

10.10

 • 16.30 - 19.30
 • Monenlaiset perheet ja lapset ennaltaehkäisevän lastensuojelun asiakkaina
 • Perhekeskukset

24.10

 • 16.30 - 19.30 Ennaltaehkäisevä perhetyö
 • Perhetyön orientaatioita ja lähestymistapoja(systeemiteoreettinen, ratkaisukeskeinen, narratiivinen, sosiaalipedagoginen)

31.10

 • klo 16.30 - 19.30 Lastensuojeluilmoitus ja huolen puheeksiottaminen

7.11.

 • kello 16.30 - 19.30 Etiikka ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä

14.11.

 • Oppimispäiväkirjan palautus Optimaan
 • Oppimispäiväkirjan arviointi kaksi viikkoa palautuksesta

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Lähiopetus 1op ja Ennakkoluettavamateriaali ja oppimispäiväkirja 4 op

Läsnäolo 100%, jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 50% läsnäoloa. Poissaolo korvaus: tutustu Optimassa olevaan materiaaliin ja lähiopetuksessa viitattuihin lähteisiin. Kirjoita materiaalin perusteella 2-3 sivun reflektiivinen essee ja palauta se Optimassa olevaan palautuslaatikkoon. Nimeä tiedosto poissaolopäivämäärällä ja omalla nimelläsi.

Arvosanan muodostuminen

Oppimispäiväkirja (täyd. / T1 - K5), ohjeistus Optimassa.

T1

H3

K5

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Oppimateriaali, jota käytetään oppimispäiväkirjassa löytyy Optimasta

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat