SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002400 Työn ilo ja muotoilu työyhteisössä, 3.00 op, 53 h
TERVEYS JA HYVINVOINNIN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusPerustoteutus/1005
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaKuusisto Hannele, Mäkilä Päivi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm03.09.2018 - 03.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 60 
Ilmoittautumisaika16.08.2018 (klo 08:00) - 11.09.2018
Toteutustapa Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan ViLLE-oppimisympäristössä tehtävillä. Opiskelijan tulee ensin rekisteröityä opintojaksolle osoitteessa https://ville.utu.fi?c=pDBeusE58TZX. Rekisteröitymiseen tarvittava kurssiavain on ilo2018. Rekisteröitymisen jälkeen ko. osoitetta ei enää tarvita vaan jatkossa opiskelija kirjautuu ympäristöön osoitteessa ville.utu.fi omilla HakaLogin-tunnuksilla.

Opintojaksosta on mahdollista suorittaa 1 op:een, 1+2 = 3 op:een ja 1+2+2 = 5 opintopisteen laajuiset opinnot suorittamalla vastaavat kurssin kierrokset ViLLEssä. Kaikki kierrokset eli 5 op on mahdollista suorittaa yhden lukukauden aikana tai jakaa suorituksen useammalle lukukaudelle. Tarkemmat suoritusohjeet ViLLE-ympäristössä.

Kyseessä on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso, joka etenee opiskelijan omien tavoitteiden, reflektoinnin ja aikataulun mukaisesti. Opitut työn muotoilun taidot ovat erilaisiin työympäristöihinsiirrettävissä.

Opettajat ovat ohjausta ja teknistä tukea varten tavoitettavissa sähköpostitse koko opintojakson suorituksen ajan: hannele.kuusisto@turkuamk.fi, paivi.makila@turkuamk.fi.

Virtuaalilaajuus op 2 op
T&K-integraatiolaajuus op 2 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 17.12.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2019 
Vastuutulosalue Yhteiset palvelut
Vastuutoimipiste Joukahaisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija

  • osaa soveltaa työn imun ja työn muotoilun keinoja työyhteisönsä toimintaan
 
Opintojakson sisältö

Opintojakson sisällöt

  • Työn ilo, työn muotoilu, positiivinen psykologia, perehtyminen aihetta käsitteleviin kirjallisuuteen ja tutkimuksiin, oman opiskelun ilon mittaaminen, omien opiskelun muotoilun keinojen tunnistaminen, opitun tiedon soveltaminen ja pohtiminen työyhteisössä (harjoittelussa)

Opintojakson tehtävä

  • Kehittämistehtävä työyhteisöön/ harjoitteluun
 
Arviointi

Arviointi ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opiskelija voi siirtyä seuraavaan kierroksen vasta, kun edelliset kierrokset on hyväksytysti suoritettu. Eli moduulit Työn ja opiskelun ilo 1 op (kierros 1) sekä Työn ja oman opiskelun muotoilu 2 op (kierros 2) täytyy olla suoritettuna ennen kuin voi suorittaa tämän moduulin Työn ilo ja muotoilu työyhteisössä 2 op (kierros 3).

Työn ilo ja muotoilu työyhteisössä 2 op: Tämän moduulin (kierroksen) aikana opiskelija soveltaa työn imun ja työn muotoilun keinoja osana työyhteisönsä toimintaa (harjoittelun tai muuna työaikana).

Opiskelija tarkastelee harjoittelupaikan/työpaikan työtapoja ja sekä pohtii ja kehittää omia työtapojaan. Lopputehtävänä opiskelija laatii vinkit oman alansa työntekijän mahdollisuuksista muotoilla omaa työtään työn ilon lisäämiseksi. Tämä moduuli on siis mahdollista suorittaa vain oman alan töiden ohessa!

Opintojakson suoritus: Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan ViLLE-oppimisympäristössä tehtävillä. Opiskelijan tulee ensin rekisteröityä opintojaksolle osoitteessa https://ville.utu.fi?c=pDBeusE58TZX. Rekisteröitymiseen tarvittava kurssiavain on ilo2018. Rekisteröitymisen jälkeen ko. osoitetta ei enää tarvita vaan jatkossa opiskelija kirjautuu ympäristöön osoitteessa ville.utu.fi omilla HakaLogin-tunnuksilla.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opintojakson mitoitus 2 op tarkoittaa sitä, että opiskelijan tulisi varata opintojakson suorittamiseen 54h aikaa (sisältäen ViLLE-tehtävien suorittamisen ja oheismateriaaliin tutustumisen)

Arvosanan muodostuminen

Hyväksytty/ hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää

  • Kurssin (Kierroksen) kaikki tehtävät on suoritettu.
  • Tehtävistä saavutettu pistemäärä on vähintään75 % kierroksen kokonaispisteistä.
Edeltävyysehdot

Suoritettu hyväksytysti Työn ja opiskelun ilo 1 op sekä Työn ja oman opiskelun muotoilu 2 op

Opintojakso on mahdollista suorittaa vain harjoittelussa tai työpaikalla. Suositus on, että opiskelija suorittaisi opintojakson oman alan töiden ohessa!

Oppimateriaali

Kerrotaan ViLLE-oppimisympäristössä tehtävien yhteydessä.

Verkko-oppimateriaali

ViLLE-oppimisympäristö

Oppimisalusta

ViLLE-oppimisympäristö

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Opintojakso on mahdollista suorittaa vain harjoittelussa tai työpaikalla. Suositus on, että opiskelija suorittaisi opintojakson oman alan töiden ohessa!

Opiskelijan ViLLE-ympäristön suoritukset ovat vain opintojakson opettajien nähtävillä. ViLLE-ympäristön ylläpitäjät huolehtivat alustan tietoturvasta. Opintojaksolla yhteisöllisesti käytettävissä välineissä opiskelijan vastaukset ovat anonyymisti nähtävillä kaikille saman toteutuksen opiskelijoille.

Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojakso sisältää palautekysymykset ViLLE-oppimisympäristössä.

Opintojaksoa kehitetään opiskelijoilta kerätyn palautteen perusteella.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat