SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002398 Työn ja opiskelun ilo, 1.00 op, 27 h
TERVEYS JA HYVINVOINNIN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusPerustoteutus/1005
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaKuusisto Hannele, Mäkilä Päivi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm03.09.2018 - 03.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 60 
Ilmoittautumisaika16.08.2018 (klo 08:00) - 11.09.2018
Toteutustapa Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan ViLLE-oppimisympäristössä tehtävillä. Opiskelijan tulee ensin rekisteröityä opintojaksolle osoitteessa https://ville.utu.fi?c=pDBeusE58TZX. Rekisteröitymiseen tarvittava kurssiavain on ilo2018. Rekisteröitymisen jälkeen ko. osoitetta ei enää tarvita vaan jatkossa opiskelija kirjautuu ympäristöön osoitteessa ville.utu.fi omilla HakaLogin-tunnuksilla.

Opintojaksosta on mahdollista suorittaa 1 op:een, 1+2 = 3 op:een ja 1+2+2 = 5 opintopisteen laajuiset opinnot suorittamalla vastaavat kurssin kierrokset ViLLEssä. Kaikki kierrokset eli 5 op on mahdollista suorittaa yhden lukukauden aikana tai jakaa suorituksen useammalle lukukaudelle. Tarkemmat suoritusohjeet ViLLE-ympäristössä.

Kyseessä on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso, joka etenee opiskelijan omien tavoitteiden, reflektoinnin ja aikataulun mukaisesti.

Opettajat ovat ohjausta ja teknistä tukea varten tavoitettavissa sähköpostitse koko opintojakson suorituksen ajan: hannele.kuusisto@turkuamk.fi, paivi.makila@turkuamk.fi.

Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu

ViLLE-oppimisympäristö

Arviointi viimeistään 17.12.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2019 
Vastuutulosalue Yhteiset palvelut
Vastuutoimipiste Joukahaisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija

  • osaa työn imun peruskäsitteet > tieto ja ymmärrys lisääntyy niiden soveltamisessa työelämässä
 
Opintojakson sisältö

Opintojakson sisällöt

  • Työn ilo, työn muotoilu

Opintojakson tehtävä

  • VILLE-yhdistelytehtävät
 
Arviointi

Arviointi ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Työhyvinvointia työn ilolla

Työn ja opiskelun ilo 1 op: Tämän opintopisteen (kierroksen) suoritettuaan, opiskelija osaa työn imun/ilon peruskäsitteet ja tietää, mistä ko. aiheesta löytyy tietoa. Opiskelija saa myös selvyyden oman opiskelun ilonsa nykytilanteesta ja ymmärtää, miksi ilon kokeminen opiskelussa ja myöhemmin työelämässä on tärkeää.

Opintojakson suoritus: Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan ViLLE-oppimisympäristössä tehtävillä. Opiskelijan tulee ensin rekisteröityä opintojaksolle osoitteessa https://ville.utu.fi?c=pDBeusE58TZX. Rekisteröitymiseen tarvittava kurssiavain on ilo2018. Rekisteröitymisen jälkeen ko. osoitetta ei enää tarvita vaan jatkossa opiskelija kirjautuu ympäristöön osoitteessa ville.utu.fi omilla HakaLogin-tunnuksilla.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opintojakson mitoitus 1 op tarkoittaa sitä, että opiskelijan tulisi varata opintojakson suorittamiseen 27h aikaa (sisältäen ViLLE-tehtävien suorittamisen ja oheismateriaaliin tutustumisen)

Arvosanan muodostuminen

Hyväksytty-hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää

  • Kurssin (Kierroksen) kaikki tehtävät on suoritettu
  • Tehtävistä saavutettu pistemäärä on vähintään75 % kierroksen kokonaispisteistä.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Oppimateriaali

Kerrotaan ViLLE-oppimisympäristössä tehtävien yhteydessä.

Verkko-oppimateriaali

ViLLE-oppimisympäristö

Oppimisalusta

ViLLE-oppimisympäristö

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Opiskelijan ViLLE-ympäristön suoritukset ovat vain opintojakson opettajien nähtävillä. ViLLE-ympäristön ylläpitäjät huolehtivat alustan tietoturvasta. Opintojaksolla yhteisöllisesti käytettävissä välineissä opiskelijan vastaukset ovat anonyymisti nähtävillä kaikille saman toteutuksen opiskelijoille.

Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojakso sisältää palautekysymykset ViLLE- oppimisympäristössä.

Opintojaksoa kehitetään opiskelijoilta kerätyn palautteen perusteella.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat