SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso4021110 Digitaalinen markkinointi, 5.00 op, 133 h
MUUT VAPAASTI VALITTAVAT, TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusAvoin AMK/1008
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaHavia Maria
Muut opettajatSchleutker Kai
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm04.10.2018 - 29.11.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 25 
Ilmoittautumisaika16.08.2018 (klo 08:00) - 27.09.2018
Toteutustapa Monimuoto, Optima
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 3 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 28.12.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tuntee monikanavamarkkinoinnin käsitteen. Hän tunnistaa markkinoinnin ja asiakkuuksien hallinnan keinoja digitaalisessa ympäristössä ja osaa soveltaa niitä tilannekohtaisesti.

 
Opintojakson sisältö
  • digitaalinen toimintaympäristö
  • hakukoneoptimointi
  • liikenteen luominen sivustolle
  • toimiva sivusto
  • verkostojen luominen digitaalisessa ympäristössä
 
Arviointi

asteikolla 0 - 5

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Kurssilla muodostetaanperuskuva digitaalisen markkinoinnin toimintakentästä jamahdollisuuksista.Se antaa valmiudet luoda, ymmärtää ja kehittää yrityksen tai järjestön asiakkuuksia digiympäristössä kokonaisvaltaisesti operatiivisen toiminnan ja strategian tasolla. Kurssi soveltuu työssään tai opinnoissaan digipohjaisia asiakkuuksia tai sisältöjä luoville ja kehittäville tai niistä kiinnostuneille. Tietoteknisiä ja alustojen rakentamiseen liittyviä seikkoja ei tällä kurssilla käsitellä.

Tämä viiden opintopisteen (133h) laajuinentoteutuskoostuu viidestäkontaktikerrasta ja omalla ajalla tehtävistä harjoituksista, joilla uutta tietoa sovelletaan käytäntöön. Kurssilla saat haltuun alan keskeisen peruskäsitteistön ja pääset mm. analysoimaan yritysten sivustoja ja tekemään kehitysehdotuksia niiden sisällön ja toimivuuden parantamiseksi.

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti avoimen AMK:n kautta osallistuville. Ilmoittautuminen:https://www.lyyti.fi/reg/Avoimen_AMKn_ilmoittautumislomake_lukuvuodelle_20182019_7430

Myös Turun AMK:n tutkinto-opiskelijat voivat osallistua mikäli tilaa jää avoimen AMK:n kautta ilmoittautuneiden jälkeen. Tutkinto-opiskelijat hyväksytään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. (huom! SoleOpsin ilmoittautumisjärjestys ei ole ajantasainen, koska avoimen AMK:n opiskelijat ilmoittautuvat eri järjestelmän kautta).

Lisätiedot:avoinamk@turkuamk.fi

Aikataulu (lähi-illat torstaisin klo 17-20) :

04.10. kurssin aloitus ja ensimmäinen luento, paikka Aino LEM B171
itsenäinen opiskelu (materiaalit Optimassa ja online-tehtäviä)
18.10. lähi-ilta, paikka Tapio LEM B164
itsenäinen opiskelu (materiaalit Optimassa ja online-tehtäviä)
01.11. lähi-ilta, paikka Aino LEM B171
itsenäinen opiskelu (materiaalit Optimassa ja online-tehtäviä)
15.11. lähi-ilta, paikka Aino LEM B171
itsenäinen opiskelu ja (materiaalit Optimassa ja online-tehtävä)
29.11. lähi-ilta, kurssin päätös,paikka Aino LEM B171

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Lähikontaktit 16 h
Käsitteistön ja tietopohjaan haltuunotto 30h
Harjoitustehtävät 40h
Soveltaminen ja itsenäinen oppiminen 45h

Arvosanan muodostuminen

Harjoitustehtävät 60%
Aktiivisuus ja läsnäolo40%

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali

Optimassa

Oppimisalusta

optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Luentomateriaali
Verkkopohjainen materiaali
Kirja Juslén: Nettimarkkinoinnin karttakirja

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

Avoimen AMK:n opintomaksu 75€ (15€/op) tai 200€/ lukukausi. Tarkemmat maksu- ja peruutusehdot löytyvät nettisivultamme: www.turkuamk.fi/avoin. Turun AMK:n polkuopiskelijoille ja tutkinto-opiskelijoille opintojakso on maksuton.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojaksolta kerätään palaute, jota käytetään opintojakson jatkuvaan kehittämiseen.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat