SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso2021134 Valokuvauksen menetelmät II, 5.00 op, 133 h
MUUT VAPAASTI VALITTAVAT, TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusAvoinAMK/3002
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm02.10.2018 - 18.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 8 
Osallistujia max. 25 
Ilmoittautumisaika20.08.2018 (klo 08:00) - 01.10.2018
Toteutustapa Lähi, Monimuoto, Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.01.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija

 • osaa kuvankäsittelyn mekanismit ja osaa kehittää ja syventää työskentelyään itsenäisesti.
 • tuntee graafisen suunnittelun peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään.
 • osaa luoda ja hallita kuvia ja tekstiä sisältäviä dokumentteja ajanmukaisilla välineillä.
 • osaa CMYK värinhallinnan periaatteet.
 • tuntee painotekniikan peruskäsitteet ja osaa ottaa painotekniikan asettamat vaatimukset huomioon omassa työskentelyssään.
 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla opiskelija kehittää ja pohtii omaa ilmaisuaan käytännön työskentelyn kautta. Kurssilla syvennytään ajanmukaisilla ohjelmilla vaativampaan kuvankäsittelyyn sekä graafisen suunnittelun ja painotekniikan perusteisiin. Opintojakson aikana tutustutaan painomaailman kuvalle asettamiin vaatimuksiin sekä harjoitellaan huolellista digitaalista vedostusta. Tutustutaan tulostusmateriaaleihin ja niiden ominaisuuksiin.

 
Arviointi

Arvioinnissa sovelletaan kuvataiteen arviointikehikkoa. Arviointi asteikolla 5-1.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Kurssi sisältää:

 • 30 h lähiopetusta
 • Oppitunneilla tehtäviä harjoituksia
 • Etänä tehtäviä harjoituksia
 • Ohjauksen etänä
 • Tunnilla jaettavan materiaali
 • Kurssitehtävän sekä sen ohjauksen ja palautteen

Kurssin suorittamisesta

Vaatimukset:

 • Kurssitehtävä (70%)

 • Muut pienemmät tehtävät kurssin eri osa-alueista (yht. 5 kpl, 30%)

Kurssi koostuu 30 tunnista lähiopetusta, muutoin kurssi suoritetaan etänä. Opetusalustana käytetään Optimaa ja oppilas saa ohjausta myös etänä.

Oppilas työstää kurssitehtävää omalla ajallaan sekä tekee myös muut kurssilta vaadittavat etätehtävä (1.-5.). Etätehtävät eivät ole yhtä laajoja kuin kurssitehtävä.

Kurssi ei vaadi jatkuvaa läsnäoloa tunneilla, mutta lähiopetukseen osallistuminen on suositeltavaa ja auttaa huomattavasti itsenäisten tehtävien suorittamisessa (kurssitehtävä ja etätehtävät 5 kpl).

Aikataulu: kontaktiopetustiistaisin 2.10 - 18.12. klo 16.30-19.00.

Tila:ICT-City, Joukahaisenkatu 3, huone ICT_B1038, paitsi 30.10 huone ICT_B1039!

Tarkempi tuntikuvaus lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat