SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
OpintojaksoYH00BG44 Jatkajakoulu, 5.00 op, 133 h
MUUT VAPAASTI VALITTAVAT, TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusJatkajakoulu/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaAsteljoki Sari
Muut opettajatNummi-Wikström Marita
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm23.08.2018 - 31.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 2 
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika24.07.2018 (klo 08:00) - 21.12.2018
Toteutustapa Monimuoto, Optima
Suoritustapa Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Lemminkäisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa
•valmistautua yrityskauppaan.
•etsiä yrityskauppaan ja yritystoimintaan rahoitusta.
•yrityksen arvonmääritykseen liittyviä asioita.
•etsiä yritystoimintansa tukemiseksi teoreettista tietoa, asiantuntija- ja mentoriapua kehittäen näin liiketoimintaansa.
•toimia yrityksen johdossa.
•tarkastella tuonti- ja vientitoimintaa osana omaa yritystoimintaansa.
•verkostoitua ja kehittää näin liiketoimintaansa.
•visioida yritystoimintaansa innovatiivisesti.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija
•saa valmennuta yritysostoon ja omistajanvaihdokseen ja  laajentaa näin liiketoimintaosaamistaan.
•hyödyntää amk:n tarjoamaa asiantuntija- ja mentorointiapua.
•kehittää osaamistaan yrityksen johtamisessa.
•etsii yritysostoon mahdollista rahoitusta ja yritykselleen vientimahdollisuuksia.                     
•innovoi yritystään uusien visioiden mukaisesti

 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opiskelija

- saa valmennuta yritysostoon ja omistajanvaihdokseen ja laajentaa näin liiketoimintaosaamistaan.

- hyödyntää amk:n tarjoamaa asiantuntija- ja mentorointiapua.

- kehittää osaamistaan yrityksen johtamisessa.

- etsii yritysostoon mahdollista rahoitusta ja yritykselleen vientimahdollisuuksia.

- innovoi yritystään uusien visioiden mukaisesti
AIKATAULU:
23.8. klo 8-10/10.30
Miten rahoitan yrityskaupan ja kuka hoitaa paperityöt?
(V-S Yrittäjien järjestämä)
19.9. klo 8-10/10.30
Miten valmistaudun yrityskauppaan?
(V-S Yrittäjien järjestämä)
24.10. klo 8-10/10.30
Mikä on yritykseni arvo?
(V-S Yrittäjien järjestämä)
13.11. klo 14-17
Kirjapiiri Johtajuus muutoksessa
(Turun amk:n järjestämä) Spark Up, Silo
20.11. klo 14-17
Brändi, markkinointi, myynti, digitaalisuus
(Turun amk:n järjestämä) Spark Up, Silo
22.11. klo 14-19/20.00
Omistajanvaihdostreffit
(V-S Yrittäjien järjestämä), ICT-City, auditorio Alpha
4.12. klo 14-17
Tuotekehitys, innovaatiot ja palvelumuotoilu
(Turun amk:n järjestämä), Spark Up, Silo
11.12. klo 14-17
Kasvu ja kansainvälisyys
(Turun amk:n järjestämä) Spark Up, Silo

Jatkajakoulu toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa. V-S yrittäjien järjestämien kertojen tilat ilmoitetaan osallistujille myöhemmin.
Opiskelijalla on käytössään Jatkajakoulupassi, johon hän kerää suorituksiaan. Osa opintojaksosta toteutuu itsenäisenä opintona.
Yrityshaastattelut/-varjostus ja yritystapahtumat referoidaan omaan blogiin.

Kansainvälisyys, joustavuus, yrittäjyys, monialaisuus

Jatkajakoulusta on mahdollista saada 5-10 op
(5 op opintojakso, 10 jos omistajanvaihdos-
prosessi menossa).

- Jatkajakoulusta on mahdollista saada 5-10 op (5 op opintojakso, 10 jos omistajanvaihdos-
prosessi menossa).
- Opiskelija pitää tuntikirjanpitoa ja hänellä on käytössään Jatkajakoulupassi.
- Osallistuminen Jatkajakoulun tapaamisiin ja tehtävien suorittaminen.

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat