SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
OpintojaksoTT00BG06 Johdatus Digitalisaatioon, 5.00 op, 133 h
TEKNIIKKA JA LIIKTETOIMINNAN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusJohdatus Digitalisaatioon/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaKuikka Matti
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm03.09.2018 - 05.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Kyllä
Osallistujia min. 18 
Osallistujia max. 75 
Ilmoittautumisaika01.08.2018 (klo 08:00) - 15.09.2018
Toteutustapa Monimuoto, Optima, Tentti
Suoritustapa Essee, Tutkielma
Virtuaalilaajuus op 4 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 05.01.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 05.07.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste Joukahaisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

Kuvata mistä digitalisaatiossa on kysymys, miten se vaikuttaa liiketoimintaan ja mitä uusia mahdollisuuksia se voi tarjota,
Kuvata mitä massadata (Big Data), asioiden internet (Internet of Things, IOT),kaiken internet (Internet of Everything) ja muut digitalisaatioon liittyvättrendit ja käsitteet tarkoittavat, sekä mitä tietoturvahaasteita digitalisaatiosaattaa tuoda mukanaan,
Luoda innovatiivisia ehdotuksia uusiksi ratkaisuiksi hyödyntäen digitalisaatioon liittyviä teknologioita.

 
Opintojakson sisältö

Johdanto digitalisaation käsitteisiin
Digitalisaation ajankohtaisia teemoja ja tulevaisuuden näkymiä
Teknologiat

 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Vaihda kieleksi Englanti, niin näet!

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat