SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
OpintojaksoTE00BG38 Lapsille suunnatut mobiilipelit, 5.00 op, 133 h
TEKNIIKKA JA LIIKTETOIMINNAN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusLapsille suunnatut mobiilipelit/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaSuominen Taisto
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm19.09.2018 - 19.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 80 
Ilmoittautumisaika01.08.2018 (klo 08:00) - 30.09.2018
Toteutustapa Lähi, Monimuoto, Projekti, Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 19.01.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 19.07.2019 
Vastuutulosalue Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka
Vastuutoimipiste Joukahaisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• innovoida uusia peliteknologisia ratkaisuja lapsille suunnattuihin peleihin
• hyödyntää pelikehityksen keskeisiä kehitystyökaluja lasten pelien toteutuksessa
• tunnistaa mitä elementtejä lasten peleissä on
• osaa kehittää pelejä, joissa on opetuksellista sisältöä

 
Opintojakson sisältö

• Pelikehitystyökalujen käyttömahdollisuudet lapsille suunnattujen pelien kehityksessä
• Brändiin pohjautuvien mobiilipelien suunnittelu ja toteutus
• Tutustuminen animaatiotuontantoon
• Animaatioiden hyödyntäminen lasten peleissä
• TV-alan ja lapsille suunnattujen pelien yhteistyömallit
• Työpaja, jossa suunnitellaan ja tehdään prototyyppi lapsille suunnatusta pelistä

 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Lasten mobiilipelit, case Pikkuli

Kurssin aikana paikallinen animaatiostudio Aittokoski Experience esittelee 2D-animaatiotuotantoaan.He esittelevät,miten tv-sarjan pohjalta lähdetään kehittämään ja toteuttamaan mobiilipelejä. Tarkastelun alla on erityisesti alle kouluikäisten lasten mobiilipelisuunnittelu ja toteutus. Kurssi päätetään workshoppiin.

19.9.Ideasta tarinaksi, TV-sarjaksi ja monimediaksi. Animaatiotuotanto.

 1. Pikkuli-brändin tausta ja brändin tarina.
 2. Animaatiotuotanto: mitä animaatiotuotannossatapahtuu? Miten se tehdään? Millaisia tekijöitä on maailmalla? Entä Suomessa

C1027 LAMBDA, klo 9:15-16:00

03.10.2018 Lasten mobiilipelit

 1. Lasten mobiilipelit: Millaisia ne ovat? Mikä tekee kohderyhmästä erilaisen? Ansaintalogiikka. Jakelukanavat.
 2. Viihde vs. oppiminen
 3. Pikkuli-mobiilipelien tarina alusta tähän päivään

C1027 LAMBDA, klo 9:15-16:00

07.11.2018TV-sarjaan pohjautuvien mobiilipelien suunnittelu ja toteutus

 1. Käytäntö: Miten se tehdään? Miten animaatiosarjaa hyödynnetään suunnittelussa ja toteutuksessa?
 2. Tarina ja idea: Millä tavoin olemme hyödyntäneet Pikkuli-tarinoita ja maailmaa pelien suunnittelussa?
 3. Suunnittelu idean pohjalta
 4. Game visuals, grafikka- ja assettipankki
 5. Äänet ja musiikki

B1032 BETA,klo 9:15-16:00

21.11.2018: Brändiin pohjautuvat pelit. Yhteistyö. Erilaisetanimaatiosarja & peli-kombinaatiot

 1. Case Pikkuli: mitä animaatiosarjaan pohjautuminen tarkoittaa pelin toteutuksensuhteen. Sovelluskehitys yhteistyökumppanin kanssa
 2. Case Turku Touring & Föri app
 3. Case Turun taidemuseo
 4. Case Espoon kaupunki
 5. Case YLE Lapset -emosovellus

C1035 DELTA,klo 9:15-16:00

19.12.-20.12.2018 Workshop

Tavoitteena kehittää hyvä ja toimiva konsepti monialaisessa opiskelijatiimissä.
Opiskelijat valmistelevat esityksen lapsille suunnatusta mobiilipelistä. Esitys toimitetaan kurssin järjestäjille 7.12. mennessä.
Opiskelijat esittelevät (pitchaavat) konseptinsa workshopin vetäjille ryhmän edessä.
Workshopin aikana konseptia kehitetään eteenpäin. Ryhmä tekee prototyypin, jossa pelimekaniikka ja visuaalisuuttavoidaan testata
Workshop päätetään yhteenvetoon ja konseptien esittelyyn.
C3031,klo 9:15-16:00
Opiskelijan työmäärän mitoitus

Lähiopetus 40h

Harjoitustehtävät 93h

Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja. Kurssille toivotaan osallistujia eri koulutusohjelmista peliteknologian opiskelijoiden lisäksi.

Oppimateriaali

Kurssin aikana jaettu materiaali

Verkko-oppimateriaali

Ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimisalusta

Outlook Teams

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Kurssin päätteksi kerätään palaute ja se käsitellään kurssin järjestäjän sekä peliteknologian koulutuksesta vastaavien henkilöiden kanssa.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat