SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
OpintojaksoTE00BG30 3D Modelling, 5.00 op, 133 h
TEKNIIKKA JA LIIKTETOIMINNAN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
Toteutus3D Modelling/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaSuominen Taisto
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm12.09.2018 - 31.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Kyllä
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 25 
Ilmoittautumisaika04.08.2018 (klo 08:00) - 12.09.2018
Toteutustapa Lähi, Projekti, Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2019 
Vastuutulosalue Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka
Vastuutoimipiste Joukahaisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

After completing the module, the student is able:
• to utilize basic tools in 3D -modelling and -animation
• to set up lighting in 3D -world
• to texturize 3D -objects
• to understand where to use 3D modelling
• to create 3D content for video games.

 
Opintojakson sisältö

• 3D modelling and animation tools
• Object modelling
• character modelling and animation
• lighting and texturing techniques and tools
• modern approaches to 3D content creation
• 3D content creation for video games
• introduction of Game Engines for 3D Graphics

 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Kurssin sisältö:

  • 3d mallinnus- ja animointityökalut
  • kappaleen mallinnus ja -animointi
  • maaston ja urbaaniympäristöjen mallinnus
  • hahmonmallinnus ja -animointi
  • valaistus- ja teksturointitekniikat
  • 3D-sisällöntuotanto peleihin
  • 3D-pelimoottorit

Käytettävät sovellukset: Autodesk3DS Max,Autodesk Mudbox, Autodesk Motion Builder, Unity 3D,Unreal Engine,Adobe Photoshop. Myös muita työkaluja esitellään lyhyesti.

Lähituntien aikana tehdään opettajan esimerkin mukaan harjoituksia pelilaboratorion tietokoneilla. Myös omaa riittävän tehokasta kannettavaa voi käyttää.

Lähituntien jälkeen opiskelijat saavat harjoitustehtäviä, jotka pitää tehdä ennen seuraavaa lähituntia.

Kurssi sopii aloittelijoille, mutta kronologisen järjestyksen vuoksi, poissaolot vaikeuttavat seuraamista. Jokaisen lähtitunnin sisältö ja aikataulu jaetaan Office Teams kansiossa.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Lähiopetus 50h
Laboratorioharjoitukset 83h

Arvosanan muodostuminen

Palauttamalla kaikki kurssin aikana tehtävät harjoitustehtävät saa arvosanan 1. Arvosanat 2-5 muodostuvat kurssin lopuksi tehtävällä harjoitustyöllä.

Harjoitustyön tarkempi sisältösekä arviontikriteerit päivittyvät myöhemmin. Harjoitustehtävän toimeksianto tulee Turku Game Labilta oikeasta tutkimus- ja kehitysprojektista.

Edeltävyysehdot

Tietokoneen käyttötaito

Oppimateriaali

Internet -lähteet ja alan julkaisut

Verkko-oppimateriaali

Outlook Teams -työtilaan tallennetut aineistot sekä sekä linkit internet lähteisiin.

Autodeskin Youtube-kanava Autodesk 3ds Max Learning Channel

Oppimisalusta

Outlook Teams.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Opiskelija voi ladata student-version 3DS Max ohjelmasta Autodeskin sivuilta ja asentaa sen kannettavalleen tai kotitietokoneelleen.

Ei lähiopetusta:

05.09.2018,
19.09.2018,
03.10.2018,
07.11.2018,
21.11.2018,
19.12.2018
Kustannukset opiskelijalle

Kuulokkeet, USB-massamuistilaite tai pilvipalvelue työtiedostojen tallenusta varten

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Kerätään opintojakson päättyessä. Kurssia kehitetään palautteen perusteella ja ongelmakohtiin pyrítään saada ratkaisu yhdessä koulutusta kehittävien henkilöiden kesken.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat